web stats

Förvaltningen bromsar pågående utvecklingsprojekt angående förändrade arbetssätt inom dagverksamheterna

Mot bakgrund av den politiska debatt som uppstått kring utveckling av vår demensverksamhet samt den oro och de frågor som finns i verksamheten och i det kommunala pensionärsrådet har förvaltningschef Martin Hansson undertecknat beslut om att bromsa pågående utvecklingsprojekt avseende förändrad mathantering inom dagverksamheterna.

Det är bara att konstatera att dialog och kommunikation i frågan behöver förbättras och förankras annorlunda i alla forum, såväl politiskt, i verksamheten samt i pensionärsrådet. Vi behöver hitta en känsla av sammanhang för de utmaningar vi har framför oss när det gäller omsorgen om personer med demenssjukdom samt vad och hur vi behöver utveckla verksamheten för att möta ökade och komplexa behov för målgruppen.

Från Alliansens sida står vi helt bakom förvaltningschefens beslut i detta. Vi har hela tiden sett detta som en HUR-fråga som förvaltningen har rådighet i. Vårt förtroende till förvaltningen är orubbat och vi står fortsatt bakom förvaltningen även i detta beslut.

Beslutet att bromsa pågående utvecklingsprojekt angående förändrade arbetssätt (mathantering) inom dagverksamheterna innebär inte broms av utveckling framåt utan utmaningarna kvarstår och behöver mötas. Men det innebär att förvaltningen backar tillbaka för att kommunicera och ha dialog kring frågorna för att framåt hitta en känsla av sammanhang kring förbättringar och utveckling som behöver ske. Vi i Alliansen vill fortsatt kvalitetssäkra verksamheten för omsorgstagare med demens i daglig verksamhet. Vår prioritet för dagverksamheterna är att omsorgstagarna ska få så kvalitativ och bra aktiviteter som möjligt i sin dagliga verksamhet.


Birgitta Arvidsson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Karin Olsson (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Annika Hägg Johansson (C), ledamot vård- och omsorgsnämnden