Anders Haggren


Ledamot i styrelsen för VEAB, Växjö Energi AB

Bostadsort: Öjaby, Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Att VEAB aktivt medverkar i arbetet att göra Växjö kommun fossilbränslefri

Utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter för elproduktion

Underlätta för inkoppling av privata solcellsanläggningar på elnätet

Utbyggnad av vindkraftverk där det är möjligt

Att VEAB värnar om och moderniserar befintliga vattenkraftverk

Utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för elfordon

Förbereda Sandviksverket för Ö-drift i händelse av landsomfattande strömavbrott

Mail: Anders@Haggren.eu

Telefon: 070 600 93 64