Annika Nilsson


  • Gruppledare, ordinarie ledamot i kultur o Fritidsnämnden, ersättare i Kultur o Fritidsnämndens AU, ersättare i Kommunfullmäktige samt ersättare i I institutet för lokal o regional demokrati, samt styrelseledamot i Stiftelsen Smålands museum


Bostadsort: Svanebro, Ör

Detta vill jag lägga fokus på: Skapa aktiviteter för barn och ungdomar samt kulturella
och sportsliga aktiviteter på landsbygden.

Mail: annika@leaderlinne.se

Mobil: 070-560 02 06

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.