Gudrun Holmberg


Ersättare i tekniska nämnden, ordförande i Centerkvinnorna Ingeborg

Bostadsort: Furuby

Detta vill jag lägga fokus på: Att hela kommunen finns med i Centerpolitiken och En kraft för jämställdhet

Mail: gudrun.holmberg@centerpartiet.se