Tina Sturesson


  • Ledamot i utbildningsnämnden, samt ersättare i dess arbetsutskott

Bostadsort: Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas.
Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.
Vi måste höja lärarnas status. Elever, föräldrar och lärare ska få ökad valfrihet och det är viktigt att utbildning leder till jobb.
I Växjö vill Centerpartiet införa ett aktivt och obligatoriskt skolval, vi vill införa ett "tvålärarsystem" med lärarstudenter och arbeta för mindre skolenheter, särskilt på de lägre stadierna.
Studie- och yrkesvägledningen måste ha en stark koppling till företagens och arbetslivets behov.

Mail: tina.sturesson@centerpartiet.se

Telefon: 0729-20 33 73

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.