Tar (S) den ekonomiska situationen i Älvsbyn på allvar?

jt

Det har i Piteå-Tidningen skrivits mycket om Älvsbyn kommuns ekonomi den senaste tiden. Underskott mot budget har varit regel snarare än undantag i kommunen.

Underskott i verksamhetens ramar sett mot budget är inget nytt. Sett i varje fall från 2009 är det regel och inte undantag. Budgetdisciplinen kan man säga är låg i Älvsbyns kommun. Men tidigare år har pengar från AFA (återbetalningar), skogs- och fastighetsförsäljning, flyktingpengar eller generösa avtal med Migrationsverket räddat det kommunala ekonomiska resultatet.

I år kan det bli svårare med ”externa” räddningsaktioner, även om det finns pengar sparade i resultatutjämningsfonden.

Centern har länge påtalat behovet av att använda Öppna Jämförelse för att kunna se hur vår verksamhet och ekonomi ser ut ställt mot andra kommuner. Vi har inte fått särskilt mycket gehör för denna jämförelse, makten ”vill jämföra sig med sig själva” (vilket resultat det ger ser vi).

Sedan SKL i sin analys våren 2016 påvisade i klartext hur vårt kostnadsläge var sett till jämförbara kommuner har Centern försökt få kommunledningen att ta ett helhetsgrepp över verksamhetens ekonomi. Det har centern gjort i budgetförslag och med motioner. Om Älvsbyns kommun är 68 miljoner dyrare per år än jämförbara kommuner måste det vara värt att titta på varför det är så och vad kommunen kan göra åt det. Men denna fortsatta analys har hela tiden avslagits av majoriteten.

Hur Tomas som kandidat till kommunalrådsposten kan säga (PT den 11 okt) att S tagit SKL-analysen på allvar förstår inte centern alls, då alla våra förslag inte följts av några genomgripande åtgärder. S med hjälp av V har avslagit allt.

Inte velat jämföra kommunen med andra, inte tittat på hur ”OH-kostnader” via sammanställning till SCB påverkar hos oss jämfört med andra. Nästan 50 % av totala kostnadsbilden kommer från andra kostnadsställen än den direkta verksamhetens budget.

Hur såg då SKL-analysen ut?

Den analys som SKL gjorde påvisade (bild nedan) inom 6 huvudområden stor skillnad på kostnadseffektiviteten. De 6 områdena är Infrastruktur, Fritid, Förskola, Utbildning, Äldreomsorg samt Affärsverksamhet. För dessa områden med jämförbar verksamhet var Älvsbyn hela 68,674 miljoner kr dyrare per år.

Nettokostnader alla verksamheter i Älvsbyn 2018

En av de verksamheter som inte vara dyrare var Grundskolan (bild nedan), där vi var klart billigare. Grundskolan fortsätter att vara billigare även för 2017 enligt Kolada där den ligger bättre till än den standardkostnaden som den förväntas ha. Därför är det märkligt att S så totalt har riktat in sig på besparingar inom Grundskolan (Byaskolar). Den bugetavvikelse som grundskolan har detta år mot budget är fördyrningar av skolskjutsar. Den kostnadsökningen redovisades redan i budgetdiskussionen.

Kostnader för grundskolan i Älvsbyn 2018

Utifrån SKL-analysen var den största avvikelsen från jämförbara kommuner den för äldreomsorgen. Det området var 27,3 miljoner dyrare! Även sett till standardkostnaden (vad SKL anser att det bör kosta utifrån våra förutsättningar) redovisad i Öppna Jämförelse 2017 (resultatet från 2016) är den 26,5 % dyrare än förväntat. Enligt Kolada har den för budgetåret 2017 sjunkit till 23,5 %. Det går i rätt riktning.

Frågan som Centern ställt flera gånger i KS och KF är hur kan vissa kommuner vara 20 - 15 % billigare än förväntad kostnad medan Älvsbyn är 26,5 % dyrare? Hur sköter och organiserar de sin verksamhet som når de resultaten och även många gånger får bättre kvalitetsbetyg än Älvsbyn.

I våra vallöften fanns det arbetssättet med: ” Vi vill att Älvsbyn ska ta lärdom av andra för att utveckla våra verksamheter”.

Centern tror inte att man når ett bättre resultat inom något av de 6 verksamhetsområdena med att någon ”springer fortare” utan med en dåres envishet citerar vi Håkan Sörman tidigare VD för SKL och den som införde Öppna Jämförelse; det kräver ändring i "ledarskapsfrågor och förhållningssätt".

Vad Älvsbyn behöver är ett nytt synsätt och ett nytt ledarskap.

Vi behöver ingjuta hopp, förtroende och entusiasm hos personalen så att vi kan göra de förändringar som behövs.

Vi behöver en ny kandidat till kommunalrådsposten. Därför kommer centern att föreslå Berit Hardselius som nytt kommunalråd i kommande KF. De ledamöter som vill ha en förändring bör stödja vårt förslag.

 

Daniel Strandlund, Kretsordförande
Göran Lundström och Kjell-Åke Larsson, budgetberedningen

Centerpariet Älvsbyn