Det här har C arbetat för 2010-2014

- Att införa Lagen om valfrihet LOV i kommunen.
- För försök med vårdhund inom inom äldreomsorgen.
- Att bevara byaskolorna.
- För bättre integration.
- För mer närodlade livsmedel i kommunal verksamhet.
- För att landsbygdssäkra kommunala beslut.
- Att skapa ett Medborgarkontor i Älvsbyn.
- Att Älvsbyn ska utse Årets by.
- För en giftfri vardag för barnen i förskolan.
- För att införa Grön Flagg i förskolor/grundskolor.
- För möjligheter för fjärrvärme i byarna.
- Att inrätta en gala för eldsjälar.

Vi har också lyft frågor som hur resurser fördelas långsiktigt inom grundskolan, angående hög användning av läkemedel för äldre, kränkningar i skolan, att införa möjligheter att söka pengar till enskilda vägar och mycket mer.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.