Jobb och företagande

Bild

Unga ska tillåtas växa i sitt engagemang och sitt entreprenörskap för att kunna förverkliga sina ideér.

Ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv ger

unga chans till jobb på orten bla genom utbildningar som matchar företagens behov.

Insatser måste göras för att främst unga ska ha möjligheter att skaffa sig den kompetens som företag och kommun behöver.

Kommunen måste ta tillvara på det som Lavergruvan kan medföra, när det gäller möjligheter till sysselsättning och befolkningstillväxt.

Lokaler, digital infrastruktur, bra vägar och kommunikationer måste tillgodoses i hela kommunen för att företag ska kunna växa. Näringslivsutveckling ska kunna ske överallt I hela kommunen.

Vi vill uppmärksamma och främja de gröna näringarna vilka ger lokala arbetstillfällen inom livsmedel, energi och rekreation, och ett öppet landskap med välvårdade skogar.

Kommunens företagare ska ha bättre möjlighet och tydligare information för att delta i den lokala upphandlingen. Vi vill ha mer närodlade livsmedel I de kommunala verksamheterna.

Vi anser att valfrihet ska införas, vilket konkurrensutsätter kommunal verksamhet, så små lokala företag ges chansen att växa inom tjänstesektorn.

Turism- och upplevelseföretagen ska få hjälp med mer samordnad marknadsföring för att växa.

Vi vill se en fortsatt utveckling av Kanisområdet, för året runt verksamhet, i samverkan med entreprenörer.

Storforsens möjligheter ska vidareutvecklas till sin fulla potential för ytterligare aktiviteter, och ska marknadsföras ännu bättre.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.