Trygghet

Bild

Vi förespråkar en skola med ramar och kramar, med en närhet till vuxna. I en lugn och trygg miljö ges förutsättningar till en förbättrad inlärning och starkare självkänsla. Arbetsro i skolan ska uppmuntras i samarbete mellan hem och skola.

VI vill införa Lex Maria i skolan för att motverka alla former av kränkningar.

Läxhjälp inom skolan ska utvecklas.

Fritidshemmen har stor betydelse för allas lyckade skolgång, och måste vara en trygg och inspirerande plats för alla barn.

Tidiga individuella stödinsatser respektive rätt utmaningar ger eleverna möjligheter till att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Vi vill förbättra allas trygghet i samhället, genom att aktivt arbeta för ökad kunskap och respekt mellan människor och kulturer.

Vi stödjer och vill säkra Kvinnojourens betydelsefulla arbete för utsatta kvinnor.

Vi vill främja mindre klasser i lägre åldrar.

En individanpassad äldreomsorg ska finnas med värme, värdighet och meningsfullhet genom att stärka det som är friskt och stötta det som är sjukt.

Vi vill att det ska byggas ett nytt Demenscentra i naturskön miljö.

Nyberga D-hus bör bli ett trygghetsboende med anpassad utemiljö.

En målmedveten, individuell anpassad satsning på anhörigvårdare med avlastningsplatser.

Vi vill att kommunen ska undersöka intresse för ”Trygghetshotell”.

Kommunen ska aktivt verka för fler poliser I Älvsbyn.

Kommunen ska aktivt verka för fasta läkare på Hälsocentralen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.