• / Kalender

På gång:

På grund av pågående Covid-19 epidemi hålls alla möten tills vidare på distans via Zoom. Kontakta gruppledare Carola Lidén eller ordförande Göran Nygen om du vill delta vid gruppmöte eller annat medlemsmöte och saknar inloggningsuppgifter.

7 januari 18.30 - Gruppmöte

Centerpartiet i Luleå bjuder in till gruppmöte via Zoom. Aktuell politik och rapport från kommunala nämnder samt genomgång av kommunstyrelsens handlingar. Alla medlemmar och intresserade är välkomna!

Carola Lidén, Centerpartiets gruppledare i Luleå