Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Carola Lidén, Antnäs (Gruppledare)
Eric Lundvall, Porsön
Sara Viklund, Björkskatan
Arne Nykänen, Sunderbyn
Ingrid Vesterlund, Bensbyn

Ersättare
Mikael Boman, Persön
Johanna Nordbald, Mjölkudden
Jasmine Johansson, Niemisel

Nämnder

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (ord.)
Eric Lundvall (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (ord.)
Ann Hjort (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Mikael Boman (ord.)
Göran Nygren (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Ingrid Vesterlund (ord.)

Socialnämnden
Lisbeth Larsson (ord.)
Katarina Sundbaum-Funck (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Mattias Nilsson (ord.)
Tobias Rantapää (ers.)

Valnämnden
Urban Vikström (ord.)

Överförmyndarnämnden
Ann Hjort (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.