Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Carola Lidén, Antnäs (Gruppledare)
Arne Nykänen, Sunderbyn
Anne-Lie Ottosson, Ersnäs
Eric Lundvall, Björkskatan

Ersättare
Helena Lindvall, Ersnäs
Fredrik Sidevärn, Bergnäset

Nämnder

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (ord.)
Arne Nykänen (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (vice ordförande)
Malin Viklund (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Fredrik Sidevärn (ord.)
Fred Nyström (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Anne-Lie Ottosson (ord.)
Fredrik Sidevärn (ers.)

Socialnämnden
Carola Lidén (2:a vice ordförande)
Malin Sax (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Mikko Timonen (ord.)
Ronald Andersson (ers.)

Valnämnden
Lars Pohjanen (ord.)
Kristina Linder (ers.)

Överförmyndarnämnden
Helena Lindvall (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.