Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Carola Lidén, Antnäs (Gruppledare)
Eric Lundvall, Porsön
Mikael Boman, Persön
Arne Nykänen, Sunderbyn

Ersättare
Johanna Nordbald, Mjölkudden
Jasmine Johansson, Niemisel
Mona Nykänen, Sunderbyn

Nämnder

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (ord.)
Eric Lundvall (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (ord.)
Ann Hjort (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Mikael Boman (ord.)
Göran Nygren (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Anne-Lie Ottosson (ord.)

Socialnämnden
Lisbeth Larsson (ord.)
Katarina Sundbaum-Funck (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Ronald Andersson (ord.)
Mattias Nilsson (ers.)

Valnämnden
Urban Vikström (ord.)

Överförmyndarnämnden
Ann Hjort (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.