• / Våra politiker

Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Carola Lidén, Antnäs (Gruppledare)
Eric Lundvall, Porsön
Sara Viklund, Björkskatan
Arne Nykänen, Sunderbyn
Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn

Ersättare
Ingrid Vesterlund, Bensbyn
Mattias Nilsson, Sunderbyn
Christina Holmberg, Ersnäs

Nämnder

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (ord.)
Eric Lundvall (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (ord.)
Sven Molenkamp (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Mikael Boman (ord.)
Johanna Nordblad (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Ingrid Vesterlund (ord.)

Socialnämnden
Lisbeth Larsson (ord.)
Katarina Sundbaum-Funck (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Mattias Nilsson (ord.)
Tobias Rantapää (ers.)

Valnämnden
Urban Vikström (ord.)

Överförmyndarnämnden
Ann Hjort (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht