Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Arne Nykänen, Sunderbyn (gruppledare)
Carola Lidén, Antnäs
Anne-Lie Ottosson, Ersnäs
Eric Lundvall, Björkskatan

Ersättare
Fredrik Sidevärn, Bergnäset
Johanna Nordblad Sirkka, Örnäset

Nämnder

Kommunstyrelsen
Arne Nykänen (ord.)
Fredrik Sidevärn (ers.)

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden
Katarina Johansson (ord.)
Göran Nygren (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (vice ordförande)
Malin Viklund (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Fredrik Sidevärn (ord.)
Fred Nyström (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Anne-Lie Ottosson (ord.)
Fredrik Sidevärn (ers.)

Socialnämnden
Carola Lidén (2:a vice ordförande)
Lilian Ottosson (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Mikko Timonen (ord.)
Ronald Andersson (ers.)

Valnämnden
Lars Pohjanen (ord.)
Kristina Linder (ers.)

Överförmyndarnämnden
Helena Lindvall (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.