Luleå
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

Våra representanter i Luleå kommun

Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter
Carola Lidén, Antnäs (Gruppledare)
Angelica Bagger Toräng, Mjölkudden
Eric Lundvall, Porsön
Sara Viklund, Björkskatan
Arne Nykänen, Sunderbyn

Ersättare
Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn
Ingrid Vesterlund, Bensbyn
Mattias Nilsson, Sunderbyn

Nämnder

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (ord.)
Angelica Bagger Toräng (ers.)

Barn och Utbildningsnämnden
Arne Nykänen (ord.)
Sven Molenkamp (ers.)

Kultur och fritidsnämnden
Mikael Boman (ord.)
Johanna Nordblad (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Ingrid Vesterlund (ord.)

Socialnämnden
Lisbeth Larsson (ord.)
Jessica Sköld (ers.)

Stadsbyggnadsnämnden
Mattias Nilsson (ord.)
Jens Sundhall (ers.)

Valnämnden
Urban Vikström (ord.)

Överförmyndarnämnden
Ann Hjort (ord.)

Kommunrevisionen
Ove Bucht

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.