för Luleås bästa

 

Foto: Viveka Österman

Foto: Viveka Österman

Luleå kommun är en viktig arena i en expansiv region där innovation och kreativitet ger en rik flora av små, medelstora och stora företag. Vi vill se ett Luleå som driver utvecklingen framåt, och som medverkar i den gröna omställningen av industrin i Norrbotten. En långsiktig hållbar utveckling för ett växande Luleå förutsätter att hela kommunens resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. För att utveckla hela kommunen måste människors kreativitet, vilja och lokala envishet få komma till sin fulla rätt. En öppen kommun, och en öppen attityd till andra och till varandra, utgör grunden för vår demokrati.

sol-has-bg

Senaste nytt från Luleå

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.