Gruppmöten 2022

Nu finns datumen för årets gruppmöten i kalendern.

På grund av pågående Covid-19 pandemi hålls gruppmöten tills vidare på distans via Zoom. Kontakta gruppledare Carola Lidén om du vill delta vid gruppmöte och saknar inloggningsuppgifter.