Kandidatpresentation

1. Roger Uusitalo

Roger Uusitalo, Pajala, 46 år, Projektledare

”Jag vill se en samhällsutveckling i Pajala kommun som sätter
invånarnas behov i fokus. En hjärtefråga för mig är att
99% av befolkningen ska ha minst 10 km till vindkraftsetableringar.”


2. Malin Nygren

Malin Nygren, Långheden, 28 år, Studerande

”Jag vill förbättra förutsättningarna att leva och arbeta på landsbygden. Det behövs mer satsningar på service, vård och skola i byarna, samt fler möjligheter till distansarbete. Jag vill också se ett etablerat nätverk för de som vill starta företag, med mentorskapsprogram.”

3. Fredrik Tornberg

Fredrik Tornberg, Pajala, 52 år, Entreprenör

”Jag arbetar för att kommunen ska ge långsiktiga förutsättningar för
besöksnäringen att utvecklas. Detta skulle i sin tur ge fler jobb och mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.”

4. Hanna Åström Jonsson

Hanna Åström Jonsson, Narken, 27 år, Lastbilschaufför

”Som småbarnsförälder och malmbilschaufför ser jag stora behov att anpassa samhällsservice för de som jobbar utanför kontorstid. Jag vill bland annat arbeta för att förskolan ska fungera för alla familjer, oavsett livssituation.”

5. Mikael Mäki

Mikael Mäki, Kardis

”Vi behöver höja vår självförsörjningsgrad till följd av det försämrade
omvärldsläget. Därför vill jag se fler livsmedelsproducenter i vår kommun. Det skulle också möjliggöra för kommunen att upphandla mer närproducerad mat.”

6. Ulla Ylivainio

Ulla Ylivainio, Jierijärvi

”Våra äldre förtjänar en god vård och värdig omsorg. Jag vill också se en behovsstyrd kollektivtrafik som ger bättre tillgång till
samhällsservice och sociala aktiviteter.”

7. Kurt Haapala

Kurt Haapala, Anttis

”Som företagare med lång erfarenhet ser jag att kommunen behöver ge en bättre service och minska byråkratin för våra företagare. Kommunen behöver dessutom göra det lättare för kommuninvånare och företagare att bygga i strandnära lägen.”

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.