Vad vi vill


Vindkraft

Vi vill att kommunen styr vindkraftsetableringar så att 99% av kommunens befolkning kommer ha minst 10 km skyddsavstånd till sin bostad. Vi vill också uppdatera kommunens vindbruksplan och översiktsplan för långsiktighet gällande vindkraften. Dessutom begär vi att närboende och ägare, samt nyttjanderättsinnehavare, av angränsande fastigheter ska få rimlig ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraftverk och kompensation för värdeminskning.

Läs vårt vindkraftsförslag här.

sol-has-bg

Företagsklimatet

Vi vill att det ska bli lättare att starta och driva företag i Pajala kommun. För att driva kommunen framåt behövs fler företagare och redan etablerade företagare ska få de förutsättningar de behöver för att växa. Vi vill också se en närmare dialog mellan företagarna och kommunens politiker.

Det krävs en attitydförändring inom kommunen och en vilja att hjälpa företagarna – mindre käppar i hjulet och mer samarbetsvilja! Därför vill vi att Pajala kommun främst ska upphandla från lokala företagare i den utsträckning som är möjlig.


Bygga och bo strandnära

Vi vill göra det lättare att bygga strandnära, särskilt i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ska vi få bofasta och nyinflyttade att stanna kvar i kommunen behöver vi ge förutsättningarna att bosätta sig i attraktiva lägen. Vårt mål är därför att kommunen ska säga ja till byggen i LIS-områden i så stor utsträckning det går.

Vi vill underlätta byggande, korta handläggningstiderna och minska byråkratin.


Förskola

Vi tror att det är föräldrarna, inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Därför måste det finnas valfrihet inom barnomsorgen och bli lättare att välja en förskola eller pedagogisk omsorg, utifrån vad som passar just ditt barn.

Vi vill därför se en ökad flexibilitet vad gäller förskolan. Föräldrar som jobbar veckovis bör få lämna barnen på förskola även under de första ledigdagarna som följer efter en arbetsvecka. Liknande bör gälla för föräldrar som jobbar skift med att lämna barn på förskola efter en periods nattarbete, till exempel. Vi vill se mer flexibilitet vad gäller tider för barn som går på förskola femton timmar i veckan. Vi vill också se en familjecentralsverksamhet som anordnar aktiviteter över hela kommunen.


Digitalisering

Vi vill se en ökad digitalisering inom kommunen. Videomöten bör bli standard i stället för fysiska möten där deltagarna har en längre transportsträcka. Vi vill också göra det möjligt för kommunanställda med kontorsjobb att arbeta hemifrån, eller i närliggande kommunala lokaler, ett par dagar i veckan. Ytterligare ett förslag är en digital lots som besöker kommunens olika delar och erbjuder IT-stöd till alla som har behov av det.


Transport

Kollektivtrafiken i kommunen kör med många tomma säten. Vi vill se lösningar för att fler ska kunna färdas kollektivt. Det behövs ett bättre samarbete mellan arbetsgivare, skolor och länstrafiken för att kunna optimera busstiderna för att så många som möjligt ska ha möjligheten att färdas kollektivt till och från jobb eller skola. Vårt mål är att införa behovsstyrd kollektivtrafik med låg kostnad för kommuninvånarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.