Vårt vindkraftsförslag


Centerpartiet i Pajala vill ta fram en ny vindbruksplan där vi styr alla framtida vindkraftsetableringar till ett enda område i kommunen. I det sydvästra hörnet av vår kommun finns det största sammanhängande området i östra Norrbotten som är klassat som riksintresse för vindkraft.

Därför vill vi styra alla framtida vindkraftsetableringar till detta område vid gränsen till Gällivare kommun, där det bor få personer och är långt till älvdalarna. Vi bedömer att nyetablering av vindkraft i utpekat område skulle ha en begränsad påverkan på besöksnäring och rennäring. Dessutom finns det redan vindkraftsparker och infrastruktur för elöverföring inom området.

För att långsiktigt finansiera välfärden i Pajala kommun vill Centerpartiet att kommunen och regionen ska ta del av skatteintäkter från elproduktion i vår kommun.

Vi förutsätter dessutom att de som bor och verkar i vår kommun ska få möjligheten att köpa andelar i framtida vindkraftsetableringar.

Om värden från vindkraften kan stanna i kommunen kan vi överväga nya vindkraftsparker inom detta område.

Vi kommer att säga nej till nya etableringar i alla andra delar av kommunen.

sol-has-bg

Blått område visar var vi, under rätt förutsättningar, kan säga ja till nya vindkraftsetableringar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.