cENTERPARTIET I ASKERSUND


Vi vill arbeta för följande frågor:

  • Bättre kommunikationer med tätare busstrafik, kompletterad med
    anropsstyrd trafik.
  • Utbyggda cykelvägar t.ex. till Åmmeberg, Snavlunda och Hammar.
  • Ökade bidrag till underhåll av grusvägarna.
  • Klimatsmarta lösningar måste finnas med från början i all planering.

sol-has-bg

Senaste nytt från Örebro Län

Fler nyheter

Mer från Centerpartiet
Centerpartiet i Örebro län

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.