Politik

Vi sa JA till det nya äldreboendet!
Vi sa NEJ till Vättervattenprojektet!

Centerpartiet - det gröna originalet!

Centerpartiet i Askersund jobbar för följande frågor:

 • Det nya äldreboendet bör kompletteras med en äldremottagning
 • Behovet av trygghetsbostäder behöver tillgodoses
 • Alla barn ska ha rätt till en bra undervisning, oavsett var man bor
 • Sjöängen behöver en ordentlig skolgård
 • Klimatsmarta lösningar måste finnas med från början i all planering
 • Cykelvägar till Snavlunda, Åmmeberg och Hammar är bra för både miljön, folkhälsan och turismen
 • Föreningar som håller bygderna levande måste stöttas mer
 • Vägbidraget är mycket viktigt för landsbygdens utveckling
 • Ny industrimark behöver tillskapas för att gynna näringslivet – men inte på jordbruksmark
 • Ett bra företagsklimat skapar fler lokala arbetstillfällen
 • Lägre trösklar för nyanlända till första jobbet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.