Askersund
Centerpartiet lokalt
  • / Politik

Politik

Bild

Centerpartiet i Askersund vill jobba för följande frågor:

• Bättre kommunikationer med tätare busstrafik, kompletterad med anropsstyrd trafik.

• Utbyggda cykelvägar t.ex. till Åmmeberg, Snavlunda och Hammar.

• Ökade bidrag till underhåll av grusvägarna.

• Klimatsmarta lösningar måste finnas med från början i all planering.

• Vi är för en utbyggnad av vindkraften, men inte där det finns ett stort motstånd hos befolkningen och markägarna i området.

• Inför Lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten.

• En PVC, pensionärsvårdcentral, byggs i anslutning till det nya äldreboendet som planeras i centrala Askersund.

• Alla nuvarande förskolor och skolor i kommunen ska bibehållas.

• Skolan är viktig att satsa på, barnen är vår framtid !

• Det ideella föreningslivet måste uppvärderas och uppmuntras.

• Stimulera kultur-och fritidsverksamheten i hela kommunen.

• Ett bra företagsklimat skapar fler lokala arbetstillfällen.

• Alla upphandlingar ska sträva efter att gynna det lokala näringslivet.