Askersund
Centerpartiet lokalt
  • / Organisation

Organisation

Kretsstyrelse

Ordförande
Kerstin Svärd

Vice ordförande
Kjell Johansson

Kassör
Anna Oskarsson

Sekreterare
Billy Ludvigsson

Ledamöter 
Peter Danielsson
Birgitta Fredriksson

Ersättare
Rolf Carlsson
Johan Danielsson
Monika Davidsson
Nicklas Oskarsson