Askersund
Centerpartiet lokalt

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Billy Ludvigsson, Kjell Johansson, Peter Danielsson

Ersättare
Johan Danielsson, Nicklas Oskarsson

Kommunstyrelse
Ledamot
Billy Ludvigsson   

Ersättare
Kerstin Svärd

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamot
Kjell Johansson

Ersättare
Johan Danielsson

Kultur- och tekniknämnd
Ledamot
Peter Danielsson

Ersättare
Bengt Svärd

Revisor 
Rolf Carlsson

Socialnämnd
Ledamot
Monika Davidsson

Ersättare
Birgitta Fredriksson

Valnämnd
Ledamot
Per Willén

Sydnärkes miljönämnd
Ersättare
Kerstin Svärd

Askersunds Industrifastigheter AB
Ledamot
Niklas Oskarsson

Askersunds Kommunfastigheter AB
Ledamot
Niklas Oskarsson

Askersundsbostäder AB
Ersättare
Peter Danielsson

Sydnärkes utbildningsförbund
Ersättare
Kjell Johansson