Askersund
Centerpartiet lokalt

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Billy Ludvigsson, Kerstin Svärd, Kjell Johansson

Ersättare
Anita Karlsson och Niklas Oskarsson

Kommunstyrelse
Ledamot
Billy Ludvigsson   

Ersättare
Kerstin Svärd

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamot
Kjell Johansson         

Ersättare
Anna Johansson

Kultur- och tekniknämnd
Ledamot
Bengt Svärd

Ersättare
Niklas Oskarsson

Revisor 
Rolf Carlsson

Socialnämnd
Ledamot
Birgitta Fredriksson

Ersättare

Anna Johansson

Valnämnd
Ledamot
Per Willén

Ersättare
Bo Karlsson

Sydnärkes miljönämnd
Ersättare
Kerstin Svärd

Ombud Stiftelsen Olshammarsgården
Ersättare
Kjell Johansson

Ombud Hopajola
Ersättare
Kerstin Svärd

Askersunds Industrifastigheter AB
Ledamot
Billy Ludvigsson

Askersunds Kommunfastigheter AB
Ersättare
Billy Ludvigsson

Askersundsbostäder AB
Ersättare
Peter Danielsson

Nerikes Brandkår
Ersättare
Bengt Svärd

Stiftelsen Olshammarsgården
Ersättare
Susanna Lindström

Sydnärkes utbildningsförbund
Ersättare
Kjell Johansson

Dialogforum folkhälsa
Ersättare
Kerstin Svärd

God man jordbruk och skogsbruk
Kjell Johansson