Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Linda Larsson, Billy Ludvigsson

Ersättare
Kjell Johansson, Peter Danielsson

Kommunstyrelse
Ledamot
Linda Larsson

Ersättare
Billy Ludvigsson   

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamot
Kjell Johansson

Ersättare
Jan Grounes

Kultur- och tekniknämnd
Ledamot
Peter Danielsson

Ersättare
Niklas Oskarsson

Revision 
Rolf Carlsson

Socialnämnd
Ledamot
Monika Davidsson

Ersättare
Katarina Danielsson

Sydnärkes miljönämnd
Ledamot
Linda Larsson

Sydnärkes byggnämnd
Ledamot
Linda Larsson

Askersunds Industrifastigheter AB
Ledamot
Niklas Oskarsson

Askersunds Kommunfastigheter AB
Ledamot
Niklas Oskarsson

Askersundsbostäder AB
Ersättare
Peter Danielsson

Sydnärkes utbildningsförbund
Ersättare
Kjell Johansson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.