Uppdrag i Karlskoga kommun

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Inga-Lill Andersson, gruppledare, Thorbjörn Pettersson
Ersättare
Hans Karlsson, Alf Enoch

Kommunstyrelse
1:e vice ordförande
Inga-Lill Andersson  
Ersättare
Torbjörn Pettersson

Kommunalråd
Inga-Lill Andersson

Barn- och utbildningsnämnd
-

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamot
Tomas Alexandersson

Tillväxt- och tillsynsnämnd
Ersättare
Per Södergren

Folkhälsonämnd
Ledamot
Leif Eriksson

Samhällsbyggnadsnämnd
1:e vice ordförande
Hans Karlsson
Ersättare
Leif Eriksson

Socialnämnd
Ledamot
Gerd Lagerqvist

Valnämnd
Ersättare
Inga-Lill Andersson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.