Uppdrag i Karlskoga kommun

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Inga-Lill Andersson, gruppledare, Thorbjörn Pettersson
Ersättare
Alf Enoch, Per-Olof Södergren       

Kommunstyrelse
Ersättare
Inga-Lill Andersson  

Kultur- och föreningsnämnd
Ersättare
Alf Enoch

Myndighetsnämnd
Ledamot
Per-Olof Södergren

Samhällsbyggnadsnämnd
Ledamot
Hans Karlsson

Socialnämnd
Ersättare
Margareta Palonen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.