Karlskoga
Centerpartiet lokalt
  • / Politik
  • / Uppdrag i Karlskoga kommun

Uppdrag i Karlskoga kommun

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Inga-Lill Andersson, gruppledare, Thorbjörn Pettersson
Ersättare
Alf Enoch, Per-Olof Södergren       

Kommunstyrelse
Ersättare
Inga-Lill Andersson  

Kultur- och föreningsnämnd
Ersättare
Alf Enoch

Myndighetsnämnd
Ledamot
Per-Olof Södergren

Samhällsbyggnadsnämnd
Ledamot
Hans Karlsson

Socialnämnd
Ersättare
Margareta Palonen