Kumla
Centerpartiet lokalt
  • / Kommunala uppdrag

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Jan Engman, Anna Markström, Cristoffer Stockman

Ersättare
Anette Friman, Torbjörn Ahlin

Kommunstyrelse
Ledamot
Jan Engman

Nämnden för livslångt lärande
Ersättare
Per-Arne Mårstad

Socialnämnden
Ledamot
Jan Engman

Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Bengt Friman

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Maria Lannhard

Ersättare
Jonas Wallermo Andersson

Kommunens revisorer
Ordförande
Anders Svärd

Kumla Bostäder AB
Ledamot
Jan Engman

Kumla Fastighets AB
Ersättare
Jan Engman