Kommunala uppdrag för tiden 2023-2026

Kommunfullmäktige
Magnus Claesson, Frank Tholfsson, Elisabet Johansson, Karin Lindqvist Kax

Ersättare
Jan Engman, Christoffer Stockmann


Kommunstyrelsen
Magnus Claesson

Nämnd för livslångt lärande
Magnus Claesson

Ersättare
Karin Lindqvist Kax

Socialnämnden
Jan Engman (2:e vice ordf)

Ersättare
Anna-Lena Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Erik Johansson

Kultur och Fritidsnämnden
Elisabeth Johansson

Myndighetsnämnden
Frank Tholfsson (2:e vice ordf)

Valnämnden
Frank Tholfsson

Kumla Bostäder AB
Cristoffer Stockman

Kumla Fastigheter
Karin Lindqvist Kax

Pekum AB
Cristoffer Stockman

KUMBRO
Frank Tholfsson (ersättare stämmoombud)Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.