Kommunala uppdrag för tiden 2019-2022

Kommunfullmäktige
Magnus Claesson, Jan Engman, Frank Tholfsson, Cristoffer Stockman

Ersättare
Jonas Andersson Wellermo, Bengt Friman


Kommunstyrelsen
Jan Engman (ledamot av KSAU)

Ersättare
Cristoffer Stockman

Nämnd för livslångt lärande
Magnus Claesson

Ersättare
Elisabet Johansson

Socialnämnden
Jan Engman (2:e vice ordf)

Ersättare
Anna-Lena Johansson (ers)

Samhällsbyggnadsnämnden
Erik Johansson

Ersättare
Bengt Friman

Kultur och Fritidsnämnden
Jonas Andersson Wellermo

Ersättare
Vakant

Myndighetsnämnden
Frank Tholfsson (2:e vice ordf)

Valnämnden
Anette Friman

Kumla Bostäder AB
Cristoffer Stockman (2:e vice ordf) 
Magnus Claesson

Kumla Fastigheter
Frank Tholfsson

Pekum AB
Cristoffer Stockman

KUMBRO
Frank TholfssonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.