Politik

Centerpartiet har en vision och mission för Kumla 

Centerpartiet vision och mission är ett öppet, företagsamt, tryggt och grönt Kumla där var och en kan förverkliga sina egna drömmar.
När Centerpartiet formar sina visioner för framtiden utgår vi från de fyra ledorden  öppet, företagsamt, grönt och tryggt och sammanfattar detta med närodlad politik.

Ett öppet Kumla

Centerpartiets vision för Kumla innebär öppenhet mot omvärlden, mot människor som kommer hit och vill bidra till samhället. Men vi vill också ha en öppenhet inåt, genom möjligheter för kvinnor och män och för ett samhälle där vi slipper övervakas mer än nödvändigt. Vidare vill vi att Kumla kommun ska kännetecknas av öppenhet mot nya lösningar.

Ett företagsamnare Kumla för fler jobb

Förutsättningarna för att behålla sysselsättningen och skapa nya jobb är en av de hetaste framtidsfrågorna.  Centerpartiet har en rad förslag om hur vi kan påverka företags- och jobbklimatet lokalt.
En sak är helt klar: För att skapa nya jobb och behålla sysselsättningen krävs tillväxt. Nya verksamheter behöver startas. Verksamheter som skapar nya arbetstillfällen. De flesta nya jobben
skapas i småföretag.

Ett företagsamt Kumla vill Centerpartiet uppnå, inte bara genom att uppmuntra företagare och ge dem bra förutsättningar, utan också genom att låta fler med bra idéer om företag komma fram. Detta skapar ett samhälle som låter varje människa vara skapande och kreativ. Alla stora företag har från början varit små men med rätt förutsättningar och möjligheter att skapa vinster utvecklas företaget och skapar fler jobb. Ökade skatter skapar inga hållbara jobb.

För att skapa tillväxt vill vi uppnå ett bra företagsklimat som ger företagsamheten goda förutsättningar att utvecklas.

Ett grönt Kumla
Ett grönt Kumla, som tar växthuseffekten, algblommning och luftföroreningar på allvar står högt
upp bland Centerpartiets prioriteringar. Centerpartiet vill lösa dessa problemen genom att öka biobränsleanvändningen inom privatbilismen och transportsektorn, där kan kommunen vara bland de ledande. En biogasanläggning kan ge förutsättningar för de sk gröna näringarna i kommun och skapa ett öppet och levande landsskap i hela Kumla.

Ett tryggt Kumla
För att skapa ett tryggt Kumla vill Centerpartiet att den som förlorar jobbet skall få hjälp tillbaka
till arbete och inte enbart ett bidragsberoende utan framtidsutsikter.
För den som har det svårt i skolan vill man att kommunen ska ge förutsättningar för alla ska få den hjälp man behöver. Likaså vill Centerpartiet att man ska förebygga och stödja de som hamnar snett på ett eller annat sätt.

Mission
Centerpartiets lösning på ovanstående utmaningar är framförallt förebyggande arbete. Resurser skall sättas in innan skadad är skedd. Det kostar mindre i såväl mänskligt lidande som i kostnader. Om till exempel färre hamnar i missbruk sparas liv, och kostnader för behandling och fängelsevistelser minskar. Dessutom blir det färre brottsoffer. Här kommer ett ökat samarbete mellan Hem och skola, Kumla mot narkotika, Socialen, BRÅ och Närpolisen in.

Centerpartiet medger att denna mission kommer att kosta en hel del pengar för kommunen. Men för att förebygga de ökade kostnader som kommunen sett inom detta område de senaste åren så är detta nödvändigt. Och frågan är vad som kostar mest i längden?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.