Politik

Centerpartiet har en vision för Kumla 

Centerpartiet vision är ett öppet, företagsamt, tryggt och grönt Kumla där var och en kan förverkliga sina egna drömmar. Vill du veta mer om hur vi tänker på framtidens Kumla? Läs här om Vision Kumla 2030.

Vi anser att hela Kumla måste leva, både tätorter och landsbygd, både nu och i framtiden. Låt oss tillsammans rösta fram ett nytt ledarskap i valet 2022.

Boende, infrastruktur och trafik

Kumla kommun växer och nya bostäder behöver byggas. Att utveckla nya bostadsområden, infrastruktur och trafiklösningar i Närkes minsta kommun innebär stora utmaningar och belastningar på miljön. En stor del av invånarna pendlar till andra städer för att jobba, allra flest till Örebro. Det är Centerpartiets roll att inte bara peka på miljöproblemen utan också finna politiska lösningar. Läs mer om hur vi tänker om det här.

Jobb och företagande

Vi i Centerpartiet anser att en av samhällets huvuduppgifter är att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, efter egen förmåga. Vi ser att det är enskilda människor som startar, driver och utvecklar företagen och som skapar jobb i hela vårt land. Vi anser att ett starkt näringsliv är viktigt. Läs mer om våra tankar kring jobb och företagande här.

Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti där jämställdhet är grundläggande. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara de vi är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska inte få begränsa våra val och möjligheter. Läs mer om frågor som vi driver här.

Kultur, fritid och idrott

Det civila samhället, där människor frivilligt organiserar sig i föreningar och andra typer av grupper, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat. Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör ryggraden i ett öppet samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati. Om detta kan du läsa mer här.

Landsbygd, jordbruk och mat

En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Det är en av Centerpartiets viktigaste frågor, vi vill att hela Kumla ska leva. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin och helt avgörande för att producera sund och säker mat. Läs mer om hur vi jobbar med detta här.

Miljö, klimat, energi och natur

Klimatförändringarna är det största miljöhotet mot mänskligheten. Dess konsekvenser riskerar att underminera frihet och välfärd för kommande generationer. Vi måste ta fram snabba och konkreta åtgärder idag. Det är Centerpartiets roll att inte bara peka på miljöproblemen utan också finna politiska lösningar. Läs mer här.

Skola och utbildning

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Alla barn har rätt till en bra utbildning oavsett var de bor. I Kumla kommun finns det idag 11 grundskolor och 23 förskolor, varav en är privat. Centerpartiet anser att föräldrarnas och barnens rätt att välja skola är central, samtidigt som föräldrarna och eleverna bör få ett ökat inflytande i skolan. Här hittar du mer information om våra tankar om skolan.

Trygghet, integration, krisberedskap, lag och rätt

Det offentliga samhället är till för människan, inte tvärt om. Vår uppgift är att se till att det offentliga sköts så som det är tänkt och så effektivt och rättssäkert som möjligt. Centerpartiet anser att en god kommunikation med våra medborgare är ett viktigt sätt att uppnå trygghet inom kommunen. Kommunikation är en viktig fråga som vi kommer att jobba hårt för. Läs mer här.

Vård och omsorg

När det kommer till vård och omsorg anser Centerpartiet att aktörer ska inta individens perspektiv. Alla medborgare ska ha inflytande över sina egna liv också när det gäller välfärdstjänster. Vi ska vara trygga med att vi får en likvärdig vård. Här hittar du mer information om vård och omsorg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.