Kumla
Centerpartiet lokalt
  • / Kretsstyrelse

Kretsstyrelse

Ordförande
Cristoffer Stockman

Vice ordförande
Jan Engman

Ledamöter
Anette Friman, Maria Lannhard, Per Arne Mårstad, Torbjörn Ahlin,
Anna Markström, Jonas Andersson Wellermo

Ersättare
Bengt Friman, Thorbjörn Johnson