Uppdrag i Laxå kommun

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Håkan Larsson, Paul Särnholm, Pernilla Ljungstedt, Linda Wallgren, Arne Augustsson (ordf), Ankie Johanzon (1:e v ordf), Daniel Gustafsson, Jonna Larsson
Ersättare
Nils-Olof Tivemyr, Frida Eriksson, Miriam Gustafsson, Mari Hellberg

Kommunstyrelse
Ledamöter
Håkan Larsson (ordf), Paul Särnholm (1:e v ordf), Ankie Johanzon, Pernilla Ljungstedt
Ersättare
Nils-Olof Tivemyr, Arne Augustsson

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamöter
Ankie Johanzon, Jonna Larsson, Linda Wallgren
Ersättare
Daniel Gustafsson, Arne Augustsson

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamöter
Daniel Gustafsson (ordf), Pernilla Ljungstedt
Ersättare
Jonna Larsson, Mari Hellberg

Social- och omsorgsnämnd
Ledamöter
Nils-Olof Tivemyr (1:e v ordf), Pernilla Ljungstedt, Miriam Gustafsson
Ersättare
Jonna Larsson, Paul Särnholm, Jeanette Gunter

Socialutskott
Ledamot
Paul Särnholm

AB Laxåhem
Ledamot
Paul Särnholm

Laxå Vatten AB
Ledamöter
Arne Augustsson (ordf), Ankie Johanzon

Laxå Värme AB
Ledamöter
Arne Augustsson (ordf), Ankie Johanzon

Sydnärkes byggnadsnämnd
Ledamot
Paul Särnholm (ordf)
Ersättare
Nils-Olof Tivemyr

Sydnärkes utbildningsförbund
Ersättare
Ann-Christin Johanzon

Sydnärkes miljönämnd
Ledamot
Kjell Schlyter

Valnämnd
Ledamot
Nils-Olof Tivemyr (ordf)


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.