Laxå
Centerpartiet lokalt
  • / Politik
  • / Uppdrag i Laxå kommun

Uppdrag i Laxå kommun

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Nils-Olof Tivemyr, gruppledare, Frida Eriksson, Arne Augustsson
Ersättare
Ulla-Britt Carlsson, Ann-Christin Johanzon

Kommunstyrelse
Ledamot
Arne Augustsson
Ersättare
Ann-Christin Johanzon

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamöter
Ann-Christin Johanzon, Frida Eriksson
Ersättare
Arne Augustsson

Revisor
Gunnel Svanmark

Social- och omsorgsnämnd
Ledamot
Nils-Olof Tivemyr
Ersättare
Lotta Schlyter

Sydnärkes byggnadsnämnd
Ledamot
Nils-Olof Tivemyr

Sydnärkes utbildningsförbund
Ersättare
Ann-Christin Johanzon

Sydnärkes miljönämnd
Ledamot
Kjell Schlyter

Valnämnd
Ersättare
Lennart Eriksson och Arne Augustsson