Mäns våld mot kvinnor

Uttalande från Centerpartiet i Lekebergs årsstämma 23-03-02

Mäns våld mot kvinnor sker tyvärr ofta genom närstående i hemmet och inom familjen. Samhällets stöd och samverkan mellan olika instanser för de kvinnor som har blivit offer för våld måste bli bättre.

Det är fortfarande märkligt att så lite görs för att förhindra våldsbrott mot kvinnor. De flesta brott som begås mot kvinnor sker i den nära bekantskapskretsen. Idag får de ideella kvinnojourerna bära ett alltför tungt lass. Kvinnor som har blivit offer för våld måste kunna känna en stark tilltro till rättssystemet för att våga träda fram, så att samhället kan sätta stopp för våldet. Det är också viktigt att vara noga med informationen till kvinnor så de t.ex. vet när mannen har permission från sitt fängelsestraff.

Centerpartiet i Lekeberg kräver att:

  • offer för våldsbrott måste få bättre stöd från rättsväsendet - och slippa utsättas för nya brott. Myndigheter och polis måste samarbeta för att förkorta rättsprocessen.
  • straffsatserna för våldsbrott ska stå i rimlig proportion till andra brott i samhället.
  • det ska vara obligatoriskt för män dömda för våldsbrott mot kvinnor att genomgå terapi för att undvika återfall.
  • besöksförbud ska kunna kombineras med fotboja.