Gör det enklare för företag

Stora omställningar sker i Lekeberg inte minst efter att nya majoriteten tagit vid. Det är ganska naturligt att en ny majoritet vill sätta sin prägel på sättet att styra. Men ibland går det lite för fort. Tanke och handling måste gå hand i hand.

Centerpartiet är nu i opposition. Det är en situation som vi avser att förvalta väl. Centerpartiet har alltid varit ett företagsvänligt parti. Det kommer vi fortsätta att vara. Vår utgångspunkt är enkel: För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. De små och växande företagen är även viktiga nycklar som behövs för att klara de utmaningar Lekeberg står inför, som att genomföra den gröna omställningen och förbättra integrationen. Vi vill därför göra det enklare att driva företag.

Varje år genomförs en ranking av näringslivet i varje kommun. Lekeberg har ända sedan 2013 funnits på den översta tredjedelen bland landets 290 kommuner, allra sämst plats 98. Det är något vi är stolta över. Lekeberg är också bland de mest företagstäta kommunerna i landet. Vi har fler företag än Gnosjö. Lekeberg har 11% företagare, medan Gnosjö bara har 7%. Det är också något vi är stolta över. Ändå pratas det om att Gnosjöandan är så fantastisk. Jag vill påstå att vi har en Lekebergsanda här i Lekeberg. Den är viktig att värna.

De som driver företag är entreprenörer och ser att det lönar sig både för företagen och för en kommuns innevånare.
Lekeberg har vuxit både med företagande och invånare. Människor har flyttat till Lekeberg för att det är en bra, nära och trygg kommun att flytta till. För att beskriva Lekeberg och en form av Lekebergsandan, kan man formulera det som att i Lekeberg har vi många företag som trivs.

Tyvärr känns det som att med den nya majoriteten så kommer det att bli ett sämre klimat för Lekeberg. Tre planbesked har rivits upp. Företagare drabbas med att utlovade områden nu inte får bebyggas. Företagare tvingas flytta sin verksamhet. Vad händer med alla som tänkt bygga nytt i Lekeberg? Blir svaret de får att man får bygga, men inte där de kanske sett fram mot att få göra det.

Annica Zetterholm (c)
partiföreträdare i Lekeberg