Viktigt med vattenvana – även i Lekeberg

Snart är det sommar. Den tiden kommer fortare än vi tror. Sommartider betyder sol, värme, utomhusbad och utomhusaktiviteter. Sommarlovet hägrar för våra skolelever. Några åker till ännu varmare länder, andra hittar glädjen på hemmaplan. Oavsett så anser Centerpartiet i Lekeberg att vi ska ge bästa förutsättningar för barn och unga.

Ett led i det var, att för ett år sedan tog vi beslutet att göra sommartiden tryggare för våra barn, genom att de på skoltid kan gratis få vattenvana redan i lägre åldrar. Precis så som Svenska Livräddningssällskapet säger att det är viktigt att börja tidigt i åldrarna med vattenvana. Vidare säger de att de ”vill betona vikten av en tidig simundervisning, gärna i förskoleåldern.”

Det var det som tidigare majoritet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, tog fasta på att ju tidigare man börjar med vattenvana desto tryggare kan de bli. Tillsammans med förvaltningen skulle det erbjudas avgiftsfri simskola till alla elever i förskoleklass i Lekebergs kommun i samverkan med skolan, till en beräknad kostnad av 92 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade, att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, genomföra avgiftsfri simskola på Sannabadet för elever i förskoleklass i Lekebergs kommun från och med vårterminen 2023. Det fanns inga reservationer från något parti när beslutet togs, trots att Framtidspartiet yrkade på att resurser i form av en extra busspeng i stället överförs till skolorna för att underlätta genomförande av ordinarie simundervisning kopplad till skolans läroplan. Men de reserverade sig inte till beslutet.

En följd av detta blev att vi i Centerpartiets budget för 2023 avsatte 92 000 kr, en summa som förvaltningen räknat fram att det skulle kosta. Som NA:s Lars Ströman (NA den 24 april) också konstaterar är ” det en summa som är knappt mätbar ens som felräkningspengar i Lekebergs kommuns budget”

Att nu bara ta bort detta utan att fatta nya beslut i frågan, är att ignorera demokratiska beslut bara för att man har en ny majoritet som ändrat sig från tidigare beslut.

Centerpartiet i Lekeberg välkomnar Lars Strömans inlägg där han efterfrågar hur den nya majoriteten resonerar.

Kan man utöver vattenvana också ge en tidig simkunnighet ger det en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten. Visst är det ett föräldraansvar, men det är samtidigt i visst mått ett uppdrag för skolan. Vi ville med det här beslutet också förhindra att fler drunkningstillbud och i värsta fall en drunkning sker.

Drunkningsolyckor sker varje sommar. Det är tragiskt för alla inblandade att så sker. Som föräldrar och politiker har vi ett ansvar att underlätta, och att verka för att alla ska ha rätt förutsättning utifrån förmåga. Alla har inte möjligheter att låta sina barn gå i simskola eller att ta sig till en sjö för att träna vattenvana.

Den nya entreprenören, Emma Öhman, har också i upphandlingsprocessen en punkt med att simundervisning ska ingå. Nu försöker hon få till samma upplägg som tänkt. Det positiva med vår nya entreprenör är att hon har rätt förutsättningar för att klara detta, då hon redan driver Delfinens simskola. Delfinens simskola har fokus på simträning och vattensäkerhet från tidig ålder.

Annica Zetterholm
partiföreträdare för Centerpartiet i Lekeberg