Mullhyttan värnas

Replik på insändare 12 juli

Vi ska värna starkt om det fria ordet och vår demokrati. Men det är också så att om man har åsikter om det som sker, så är det också viktigt att källkritiken är riktig.
Det verkar som att Olsson i onsdagens insändare inte riktigt har kontrollerat tidigare majoritets viljeinriktning eller om vad som faktiskt undersökts, beretts och genomförts. Det är lätt att glömma den delen av historien, när man vill något annorlunda.
Tidigare majoritet har haft och har inriktningen att hela Lekeberg ska leva. Om det går att läsa i partiprogram och motionsbeslut på stämmor.
Vi har under många år sett det stora behov som finns att rusta upp Mullhyttans skola. Det var bland det första på vår agenda innan nuvarande majoritet vände färdriktningen och tog över styret. Så till vad vi genomfört i Mullhyttan då vi satt i majoritet.
Mullhyttan fick den första spontanidrottsplatsen i Lekeberg. Därefter skulle Lanna få sin idrottsplats och sist Fjugesta. Fjugesta har för den delen inte fått sin spontanidrottsplats än. Anledningen till prioriteringen var att behoven i Mullhyttan var störst. Kommunförvaltningen hade en annan prioritering, som vi i majoriteten ändrade för att hela Lekeberg skulle leva. Det var viktigt att Mullhyttan skulle få möjligheter till idrott och aktiviteter.
Sen kom behovet, mycket på grund av den kraftiga inflyttningen i kommunen, av att bygga om och bygga ut skolorna. Störst behov hade Lanna därefter Fjugesta. Mullhyttans skola var i behov av upprustning så även dess gymnastiksal. Men fick stå tillbaka eftersom elevantalet inte ökade lika mycket som på de andra skolorna. Det som gjorts i skolan är enklare reparationer som inte kan vänta.
Tidigare majoritet såg också tidigt att behovet av bostäder ökade i Mullhyttan. Det medförde att vi lät bygga efterlängtade hyresbostäder. Allt för att underlätta generationsväxling. Detta välkomnades också med emfas av bl.a. Liberalerna. Vidare byggnation ville vi att marknaden skulle kunna ta initiativ till.
Det är så lätt att glömma allt positivt som skett de senaste åren, när man vill något annat eller har en annan prioritering. Men det är också så en demokrati ska fungera. Till sist är det väljarna som väljer vilka som ska sitta i majoritet. Det valet sker 2026.

Annica Zetterholm (C) Partiföreträdare tillika gruppledare i Lekeberg