Interpellation

Angående kommunens ekonomiska nedgång

9 månader har gått på den nya mandatperioden, och mycket har hänt i vår kommun. Men det som oroar är hur personal mår, hur ekonomin formligen rasar.

Visst en del kan förklaras av att vi har ett besvärligt år i hela landet. Men det är inte allt, långt därifrån. Här i vår kommun har vi gått från ett överskott i ekonomin på 22 miljoner till att nu senaste prognosen visar på ett minusresultat på dryga 20 miljoner. Det är en skillnad på 42 miljoner. Åren innan låg vi på ett överskott i samma nivå som nu underskottet pekar på.

Givet är det så att en ny majoritet, nu minoritet, vill mycket. Men enligt ett uttalande som KSO hade för ett tag sedan att ”vi ska nu vända en stor atlantångare”. Men när man gör en sådan kovändning så är också risken att de som ska hjälpa till med kovändningen, inte fått den förståelse för uppdraget eller för den delen fått rätt information. Ett annat citat från KSO: ” Jag har ingen ambition om att sätta Lekeberg på kartan”. Men det har ändå blivit så, fast i en negativ bemärkelse.

Nu 9 månader i ny mandatperiod söker våra duktiga och erfarna anställda sig härifrån. Det är inte längre en kommun med framtidstro, utan en kommun i fritt fall. Vi ser inte att det går att utvecklas och att möta den ökade efterfrågan kommunen har inom främst socialförvaltningen men också barn- och utbildningsförvaltningen. För att utveckla och växa med ett ökat uppdrag krävs att det finns personal som arbetar när verksamheten.
Vi har dessutom en åldersstruktur där vi kan se allt större behov, både inom hemtjänst och äldreomsorg.

Ingen vågar uttala sig har vi förstått. Moderaterna la en motion för något år sedan om att de ansåg att skulle finnas en tystnadskultur i Lekeberg. En tystnadskultur som dåvarande majoritet inte upplevde, bl.a. för att fler ville komma och arbeta i en växande kommun. Sedan 2022 finns en lag om visselblåsarfunktion.

Centerpartiets frågor till Caroline Elfors:

  • Hur ska vi kunna leva upp till att åter bli en attraktiv kommun?
  • Vad får förvaltningarna för stöd för att kunna utvecklas?
  • Hur används visselblåsarfunktionen som Lekebergs kommun har?

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

genom

Annica Zetterholm
Partiföreträdare