Vi står väl rustade för framtiden

2016-05-30
Svar till "Irene"
Mycket har hänt inom vård och omsorg sedan slutet av -80 talet. De sjukavdelningar som du nämner är sedan länge ombildade till särskilda boenden. Boenden där de äldres behov är i centrum och fokus ligger på individen.

I Lindesbergs kommun har vi också satsat på att vidareutbilda den personal som arbetar på dessa boenden. I dagsläget är 90 procent undersköterskor i personalstyrkan inom vård och omsorg.

Förra året mottog kommunens stimulansmedel från Socialstyrelsen om 7,8 miljoner kr som vi bland annat använt till att validera och utöka bemanningen av dagpersonal på våra olika boenden. Året innan dess utökade vi nattbemanningen med bidrag om 2,4 miljoner kr. I år 2016, får vi 5,7 miljoner kr i utökade medel som framför allt används inom hemtjänsten. Totalt alltså dryga 16 miljoner.

Jag är stolt över det arbete som våra medarbetare utför varje dag. En ovärderlig insats: att låta äldre behålla sin värdighet och leva ett bra liv, omgivna av värme, omtanke och små glädjeämnen, ända fram till slutet. Det krävs inte bara ett stort hjärta och en stor arbetsinsats. Det krävs också professionalism. Något som jag sett med egna ögon när jag besökt dem vid några tillfällen. Detta trots att arbetsbelastningen tidvis är hög.

Med den äldreomsorgsplan som förvaltningen arbetar med, står kommunen bra rustad även för framtida behov. Gå gärna in och läs mer på vår webb – där finns också information om det värdegrundsarbete som personalen själva varit med och tagit fram.

Susanne Karlsson
Ordförande i socialnämnden (C) Lindesberg