Hur var det nu med det politiska modet?

På Barn och utbildningsnämnd den 12 februari pratades det mycket om de strukturförändringar som behöver göras på Lindeskolan för att få en budget i balans.

Oppositionens förslag var att se över hur man kan gå ur lokaler och samlokalisera utbildningar för att få ner hyreskostnaderna på Lindeskolan. Enligt rikssnittet ligger lokalyta per elev på 14 kvadratmeter medan man på Lindeskolan har 28 kvm/elev. Tittar man på kostnader för hyror för lokaler så är hyran för Lindeskolan dubbelt så hög som rikssnittet. Det finns helt klart ett samband mellan yta och hyreskostnad.

I en utredning som rådgivningsföretaget KPMG gjorde för några år sedan och som till stor del ligger till grund för oppositionens antagande pekade ut att Lindeskolan hade för stora lokalytor utifrån det utbud samt antal elever som går på skolan.

Majoriteten pratade sig varm om att man är tvungen att göra vissa strukturförändringar (lägga ned program och inriktningar) för att kunna gå ur lokaler.

På en rak fråga vilka lokaler som kommer lämnas i och med att man nu pausar och lägger ned inriktningar var svaret INGA. Alltså kommer man inte att göra det som är nödvändig att göra utifrån den utredning som är gjord och det förslag som vi i oppositionen lagt.

I diskussionen som föregick beslutet kom även frågor från oppositionen upp hur mycket man kommer spara på att lägga ner Estetiska programmet. Det visar sig att det med stor risk blir dyrare då eleverna kommer gå till andra gymnasieskolor som erbjuder estetiskt program, samläsningen som man idag bedriver på Lindeskolan blir inte lika effektiv som idag samt att de relativt nybyggda lokaler som inhyser esteterna idag måste byggas om för att fungera om det ska för andra program imorgon.

Att sen påstå som ordförande gör att det inkommit nya uppgifter strax innan mötet måste vara en sanning med modifikation då oppositionen fick de uppgifterna för någon vecka sedan och som vi grundat det förslag som vi lade fram idag.

Så vi ställer oss frågan, var i dagens beslut ligger det politiska modet? Är det mod att tala om för elever som redan idag sökt program på Lindeskolan att de inte kommer kunna gå på Lindeskolan. Är det mod att med största sannolikhet lägga ner en inriktning och pausa ett annat program där arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och där de flesta elever får arbete direkt efter examen?

Med oppositionens förslag hade vi följt den utredning som är gjord och som påverkat ekonomin på Lindeskolan positivt, vi hade gett ungdomar svar idag att de kan söka Lindeskolan och vi hade framför allt gett svar till industrin samt vårdgivare i vår kommun att vi kommer ge dem eftersökt arbetskraft och på så vis gett förutsättningar som varit samhällsekonomiskt gynnsamma i det långa perspektivet.

Magnus Storm (C)
Oppositionsråd

Sofie Krantz (S)
Ordförande Socialdemokraterna