Ny gång- och cykelväg invigd

Foto: Camilla Lagerman, www.lindenytt.com


Under tisdagen invigdes Lindesbergs nya gång- och cykelväg, som löper utmed den södra delen av Örebrovägen.

Jonas Kleber (C) och Irja Gustavsson (S) inledde invigningen med en cykeltur.

Den nya gång- och cykelvägen blev verklighet efter att de två centerpartisterna Jonas Kleber och Kurt Scharnke slog ljus på den bristande säkerheten. Det var efter att den sistnämnde med egna ögon – och förskräckelse – såg hur extremt farlig vägsträckan kan vara för oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare och cyklister, som deras arbete för en säkrare väg började. Detta var i mars 2013, bara någon månad efter att Kurt Scharnke såg en flicka hamna i en farlig situation på vägsträckan.

Kleber och Scharnke skrev tillsammans motionen som idag resulterat i en gång- och cykelväg som ger oskyddade trafikanter eget utrymme med distans till fordonstrafiken.

– Det känns väldigt skönt att vi fick gehör, att man tog det på allvar och såg problemet med den här sträckan. Det handlar ju ändå om människors säkerhet, att vi kan rädda liv, säger Kurt Scharnke.

Läs mer på www.lindenytt.com