Kulturcentrum i Ramsberg invigt

Kulturcentrum i Ramsberg invigdes med bandklippning och öppet hus. Från Centerpartiet medverkade Jonas Kleber och Björn Pettersson.

Kulturcentrum är en mötesplats och träffpunkt med nätuppkoppling, turistinformation och bokkafé där det går att låna böcker.
Det är 10-15 eldsjälar som helt ideellt turas om att hålla Kulturcentrum öppet två dagar i veckan och alla är välkomna.