Gratis vaccinering för vårdpersonalen!

Vårdpersonalen i kommunen bör få gratis vaccinering menar Magnus Eriksson, Centerpartiet.

 

Om vårdpersonalen inom hemtjänsten får möjlighet att hålla sig friska ökar chansen för dem att kunna ge en bra  omsorg/vård. Det är en av anledningarna till att vårdpersonalen i vår kommun bör få tillgång till gratis vaccinering mot hepatit och influensa.

Det menar Magnus Eriksson, Centerpartiet i Lindesbergs kommunkrets, som lämnar in en motion till kommunfullmäktige om denna fråga.

   Att erbjuda kommunens egen vårdpersonal gratis vaccinering mot hepatit och influensa handlar inte bara om att trygga vården. Det handlar i lika hög grad om att värna om vårdpersonalen och deras ekonomi.

    -I många fall är vårdpersonalen i kommunen kvinnor.  De tillhör ofta den personalgrupp som har lägst löner. För dem är en karensdag ofta ett stort avbräck i deras privatekonomi. Gratis vaccinering skulle därmed öka tryggheten för dem och det är ett sätt att visa uppskattning för det viktiga arbete de utför, menar Magnus Eriksson.

För ytterligare information: Magnus Eriksson 070 611 50 96