Motion om hemtjänsten

Motion till Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun.

Ge våra pensionärer 80 + hemtjänst 8 timmar per månad utan krav på biståndsbedömning!

Centerpartiet anser att våra kommunmedborgare, när de uppnått 80 års ålder, ska kunna beställa hjälp med städning, tvätt och inköp i upp till 8 timmar per månad utan biståndsbeslut. Pensionären själv bestämmer vilka tjänster som han/hon vill att Lindesbergs kommun ska hjälpa till med.

Naturligtvis betalar pensionären enligt den taxa som kommunens hemtjänst har.
Många av våra gamla kommunmedborgare har svårigheter att kontakta myndigheter, kanske drar sig för att ta emot hembesök av en bistånds-handläggare och det blir inte av att ansöka om hemtjänst. Med denna förenklade form för ansökan om hemtjänst tror vi i Centerpartiet att det blir lättare både för pensionären att ansöka och hemtjänsten att verkställa.

Hemtjänsten ska arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt och medverkar då till ett förebyggande arbete bland de äldre.
Flera kommuner har denna form av hemtjänst utan biståndsbedömning t.ex. Örebro, Västervik, Linköping och Stockholm som har mer långt-gående möjligheter för medborgare att slippa kravet på biståndsbedömning.

Centerpartiet föreslår

Att Lindesbergs kommun beslutar ge alla pensionärer över 80 år, åtta timmar hemtjänst per månad, utan biståndsbedömning.

Rockhammar och Guldsmedshyttan 10 april 2018.

Tuula Marjeta och Christina Pettersson