"Man har rivit kopparnätet i halva kommunen"

Intervju i Länsposten 16 augusti.
Det saknas inte utmaningar i den här kommunen. Dessa ska vi lösa genom samarbete, med andra kommuner och regionen. Att hela kommunen ska leva och att alla ska få tillgång till fiber är viktiga prioriteringar för oss, sa Jonas Kleber (C), när han och några andra kandidater på Lindesbergscenterns kommunlista höll pressträff.

- Vi presenterar tolv toppnamn på vår kommunlista. Det gör vi för att vi helt enkelt räknar med att det ska gå bra i valet. Vi kommer troligtvis få tolv poster, uppdrag i fullmäktige, säger han. Centerpartiet regerar i dag kommunen tillsammans med Socialdemokraterna.
- Vi går till val ensamma. Men i en sådan här kommun måste man samarbeta för att nå resultat, utveckla. Det innebär att man får jämka och inte alltid får som jag vill, även om vi är i huvudsak nöjda med samarbetet. Hur det blir efter valet får vi se.

Det har skett en rejäl föryngring, med många nya namn på listan. Under pressträffen berättade några av kandidaterna om vad de vill göra, vilka visioner de har. Linda Palm, från Vedevåg står på tolfte plats och är också yngst på listan.
- Jag studerar till att bli undersköterska. Jag tycker att jag har världens bästa jobb, jag arbetar i hemtjänsten. Men det är självklart så att jag inte alltid är stolt över hur vården bedrivs. Resursbrist och framför allt personalbrist gör att situationen inte alltid är den bästa. På ett arbetspass gör jag 28 besök. Om det inte kommer larm vill säga. Det är klart att jag skulle vilja tillbringa mer tid hos varje vårdtagare, säger Linda.
- Ett annat problem är att vår kommun har stora avstånd. Vi i hemtjänsten tillbringar mycket tid på vägen.

Jonas vill lyfta fram kommunikationer, infrastruktur. - Ska man kunna bo och verka över hela kommunen är kommunikationer, infrastruktur, vägar, datanät avgörande. Vi satsar 2,6 miljoner på kommunens enskilda vägar. Vi ligger också på regionen och Länstrafiken för buss och tågtrafik. Tågstopp i Fellingsbro är en fråga vi kämpar för.
Den riktigt stora landsbygdsutmaningen är dock bredbandsförbindelser och telefoni för alla.
- I dag har vi en situation där man rivit kopparnätet i halva kommunen. Vi har kommuninnevånare som måste ha sattelittelefon. Hur det är med datatrafik behöver vi inte ens tala om. Det är bara att konstatera att satsningen på stadsnät var ett misstag i kommunen. Vi klarade det inte. Vi måste få hjälp av staten för investeringar. I dag står fibernedgrävningen stilla på landsbygden. Det måste vi ändra på, mer pengar måste till.
Kommunen försökte köpa loss kopparnätet för en övergångslösning. Det blev nobben från Telia/Skanova, som vill riva istället.
- En annan jätteutmaning är att få folk som flyttar hit och jobbar. Vi har brist på folk i nästan alla branscher, allt från vård till industri och lantbruk. Vi har jobben, men behöver folk. En hake är bostadsbyggande. Det är svårt att få privata aktörer att satsa i kommunen, fortsätter Jonas Kleber.
- Kommunen bygger och ska bygga, men det är samtidigt inte bra om vi blir en för dominant aktör.