Stort förtroende för Lindesbergs kommuns agerande

PRESSMEDDELANDE 26 mars 2020

Vi förtroendevalda i Centerpartiet Lindesbergskrets vill i dessa tider uttrycka vårt förtroende för Lindesbergs kommuns hantering av den pandemi som drabbar och kommer drabba kommunens invånare på ett eller annat sätt.

Vi vet att kommunledningen under kommunchefen i ett tidigt skede gått upp i stabsläge och påbörjat ett krisledningsarbete. Detta gör att förvaltningschefer i sin tur även ned i respektive förvaltningar fått ett stöd i sitt arbete vilket resulterar i att kommunens invånare kan känna en trygghet i dess kontakt med den personal som de handgripligen möter inom hemtjänst, omvårdnad och i övriga funktioner.

Vår ambition inom Centerpartiet är att kommunens demokrati sköts inom sedvanlig ordinarie nämnd och styrelsemöten. Vi får dock vara beredda på att minska antalet fysisk närvarande förtroendevalda och utöka möjligheterna till att delta i vårt uppdrag genom exempelvis telefoni och Skype.

Det kommer dock det fattas beslut på minskningar av de samverkansmöten, frivilliga möten och de som bedömts ej påverka den demokratiska processen under en period framåt till vi ser att läget med Coronapandemin är under kontroll.

Vi vill även tacka alla som arbetar inom kommunens verksamheter för deras dagliga insatser, så att ni som är i behov av kommunens tjänster i stå stor utsträckning som möjligt ska få dessa utan några problem. Vi vet alla vilket hot detta är mot vårt samhälle och hoppas alla var och en av er har förståelse för att vi står inför något som gjort att vi nu upplever begränsningar i vår vardag som många av oss aldrig upplevt.

Det är även en svår tid för våra företagare varför vi alla bör tänka på att gynna det lokala näringslivet så att vi får behålla dem och att så många som möjligt får behålla sina jobb, det tjänar vi alla på.

Jonas Kleber ordförande
Mathz Eriksson Vice ordförande
Susanne Karlsson sekreterare
Magnus Storm Kassör
Johan Andersson ledamot
Maria-Pia Karlsson ledamot
Linda Palm ledamot
Björn Pettersson ledamot
Maud Segerstedt ledamot