Digitalt medlemsmöte

Alla medlemmar inbjuds till ett digitalt medlemsmöte torsdag 3 december kl. 19.

Ärenden:

- Nominering Svenska kyrkan Västerås stift samt Kyrkomötet.

- Rapport från förnomineringsstämma 22/11.
(Arbetsgrupp Bernt Larsson,Kerstin Jönsson, Jonas Kleber)

- KF ärenden till 8/12
( budget 2021 samt VP 2022-23, Investeringsplan, Taxor- Va,Renhållning, m.m)

-Aktuellt från nämnder och styrelser.

-Partiaktuellt, besök, utbildning, studiecirkel, politikerskola, årsmöte 2022 m. m.

- Övrigt

Medverkan digitalt via Zoom eller telefon.

Anmälan till Jonas på telefon eller e-post.

Välkomna!