MOTION: Angående kommunens efterlevnad av EU:s beslut att bekämpa de listade invasiva främmande arterna i vårt land

De flesta av oss känner till att Jättelokan är en invasiv art som ska bekämpas, men det finns många fler arter bl.a. blomsterlupin, parkslide, kanadensisk gullris, ryssgubbe, vattenpest och som det stora antalet blommande jättebalsaminer som jag hittade i Guldsmedshyttan. Har aldrig tidigare sett just denna blomma, som dök upp efter Malmvägen exakt på den plats som en mängd virke förvarats för att göra flis av.

Efter min semester i slutet av juli kom vi hem till en skog av Jättebalsaminer. Jag tog kontakt med SBB, Samhällsbyggnad Bergslagen som svarade att jag skulle vända mig till tekniska avdelningen på kommunen. De hjälpte mig att föra över telefonsamtalet. Jag informerade om att både min man och jag gärna skulle hjälpa till med insamlandet av dessa invasiva arter. Men jag visste att de skulle brännas upp, inte lämnas till trädgårdsavfall.

Jättebalsaminen Impatiens grandufiera, kan bli upp till 2,5 meter, växer ofta i stora bestånd och kan sprida sig över långa avstånd. Den är med i EU:s förteckning över invasiva arter och därmed förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Detta var torsdagen den 12 augusti, redan kommande måndag fick jag per S.M.S. meddelande den 15 augusti, där de” tackade för mitt intresse. Det finns inget beslut om att bekämpa Jättebalsamin. Därför finns det ingen budget och därmed personal till denna uppgift”. Ärende nr 3473589.

Det fanns inte med någon uppmaning att anmäla förekomsten till Länsstyrelsens artportal eller till invasivaarter.nu. Förhoppningsvis gör SBB detta eftersom vi lämnade noggrann beskrivning på var arten fanns.

På Länsstyrelsens hemsida om invasiva arter framkommer att flera kommuner ansökt och fått medel till bekämpning av dessa arter på naturreservat på kommunal mark exempelvis bekämpas jättebalsamin i Nora, Järleåns naturreservat, i Tysslinge naturreservat, i Lekeberg-Sälvens naturreservat. Bekämpningen av blomsterlupin sker i Tvedens Nationalpark, Lilla korslångens naturreservat, övre Nittälvdalens naturreservat m.fl. Bekämpning av kanadensiskt gullris sker i Björkskogsnäs naturreservat. Naturvårdsverket har beviljat Länsstyrelsen i Örebro län 4,5 miljoner för detta på kommunal mark i kommunerna Askersund, Hallsberg, Karlskoga, kumla, Laxå, Nora och Örebro.

Spridningen av invasiva arter behöver minska. Ansvaret ligger på alla i samhället privatpersoner, myndigheter och företag. Länsstyrelsens uppgift är att samordna åtgärder och informera allmänheten och markägare.

Med anledning av ovanstående föreslår Centerpartiet följande åtgärder

Att kommunen informerar på hemsidan om invasiva arter och att förekomst av invasiva arter alltid ska anmälas och till vem det ska anmälas.

Att kommunen får i uppgift utarbeta en handlingsplan som gäller vår kommun och hur de invasiva arterna ska bekämpas.

Att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel till bekämpningen.


För Centerpartiet i Lindesberg
Christina Pettersson