Vågar inte majoriteten lägga förslag?

Majoritetens politik presenterades utan något nytt egentligen. Vi är till exempel alla överens om Loppholmsbadet, men först ska avrinningen från stan renas genom en så kallad LOD-damm.

Det ville inte L och M invänta förut. Nu förstår de att det är smart att göra saker i rätt ordning. Check på den!
De vill effektivisera bygglovsprocessen och jobbar därför vidare med vår budget eftersom vi stärkt upp den processen med utökad "beställarkompetens" och omorganiserar SBB från 2023. De vill utveckla tätorternas centrumbildning. Bra! Synd bara att de fördröjt processen på Sjövallen, i Frövi och arbetet för centrum Lindesberg är igång sedan 2021, där de sitter med i referensgruppen. Vi är många som vill ha fler bostäder och mer liv i centrum. Arbete för utemiljön med bättre belysning, trygghetskameror med mera pågår inom BRÅ - Brottsförebyggande rådet, i samverkan med polisen liksom fler synliga poliser.

"Föreningarnas hus" (Allaktivitetshus) är redan ett uppdrag som presenteras i vår. Lindbackaskolan blir först ut med en modell där byggnaden befolkas alla tider på året på ett generationsöverbyggande sätt. Kanske det kan bli så också i Storå, Frövi och Fellingsbro på sikt.

M sa sig ha många idéer om skolan men kunde inte precisera något förslag. Innebär det att de inte ännu efter fem månader, har något förslag kring skolan? Eller har de inte kollat om det är genomförbart? Tidöavtalet och Jourskolor lyfter de fram men det är ju statlig lagstiftning som inte ens finns som förslag till riksdagen. Kollektivtrafik, skolskjutsar och landsbygdsutveckling lyfts fram. Det är bra men vi ser att den nya majoriteten alltså ändrat sig i frågan om tågstopp, det är positivt. I oktober 2021 reserverade sig M, L och KD mot vårt tilläggsyrkande rörande nytt trafikförsörjningsprogram. Vid omröstningen fanns två alternativ. Ett från L om tågstopp i Vedevåg och ett annat från oss att belysa vikten av tågstopp både i Fellingsbro och Vedevåg. Där röstade samtliga ledamöter från M, SD, KD och L nej!? Ett förslag som man nu tagit med i sin plattform!?

Inget nytt presenteras,som inte redan görs som till exempel pengar för landsbygden, bussar, lokala utvecklingspunkter, "välfärdsportar" genom fiberutbyggnad, Leaderprojekt med mera. Men en tolkning av den nya majoritet kan vara att de inte törs lägga förslag när de ser regeringens löftesbrott om 10 kr billigare bensin vid pump och elbidrag från 1 november (förra året).

Bengt Storbacka (S) och Magnus Storm (C) är oppositionsråd i Lindesberg