Det finns många saker som oppositionen Lindesberg vill göra med skolan

Svar till Lillemor Bodman i Nerikes Allehanda den 4 november.

Du undrar vad oppositionen vill med skolan i Lindesbergs kommun, nedan ger jag några exempel från Centerpartiet och Socialdemokraterna.
● Vi vill att det ska göras mer, fler och större satsningar på det förebyggande arbetet inom barnomsorg och skola.
● Vi vill satsa på barnens 1000 första dagar, där vi tror att man kan göra mycket mer mot i dag vilket kommer spara både barns mående och pengar på lång sikt.
● Vi vill jobba strategiskt för att få upp måluppfyllelsen hos våra elever genom att till exempel sätta in stöd i rätt tid. Att alla får en möjlighet att lära utifrån sin egen förmåga.
● Vi vill införa en mer flexibel barnomsorg så fler ska kunna jobba på obekväm arbetstid inom ex. vården, industrin och handel.
● Vi vill lägga ner mer verktyg i lådan för det kommunala aktivitetsansvaret så fler av de som inte kan eller klarar av att gå en gymnasieutbildning ska få möjlighet till bland annat praktik som kan både leda till kunskap och jobb men även motivera till att studera vidare, det vi kalllar UNGVUX.
● Vi vill stärka det systematiska arbetet med nolltolerans mot mobbing, kränkningar, sexuella trakasserier och droger.
● Vi vill göra kulturskolan avgiftsfri så att fler barn och unga oavsett vilka förutsättningar man har ska kunna ta del och bli en del av kulturlivet i vår kommun.
Vi vill se fler vuxna i skolan och då inte bara på rasterna.

Magnus Storm
Oppositionsråd (C)