C värnar akuten i Lindesberg

C värnar akuten i Lindesberg. Centerpartiet i Lindesberg anser det är viktigt med en akutmottagning i norra länsdelen, dygnet runt.

Vi förstår det väcker frågor att vi inte undertecknat den gemensamma skrivelsen som övriga partier skrivit på, men då vi får en skrivelse samma kväll som den ämnas skickas in och som övriga partier fått läsa igenom och komma med inspel på var det för oss en svårighet att utan förankring hos våra medlemmar kunna skriva under.
Centerpartiet i Lindesberg anser det är viktigt med en akutmottagning i norra länsdelen, dygnet runt. I det ingår förutom medicinska åkommor även kirurgi, ortopedi med mera. Det vill säga ingen förändring mot det vi arbetat för förut!
Alla som bor och jobbar i den norra länsdelen ska i det fall det händer en olycka eller att man blir sjuk behöva fundera på var man ska åka, det är för oss en självklarhet att det blir till Lindesbergs lasarett. Ingen vare sig företagare, arbetstagare, ung som gammal ska behöva känna oro för att man inte ska få den initiala vård som krävs här i Lindesberg.
I dialog med våra partivänner i regionen vill vi försöka hitta lösningar som inte innebär att du som boende i norra länsdelen ska vara trygg med att alltid kunna åka till akuten i Lindesberg även i framtiden. Hur kan den säkras trots de besparingar som nu ligger? Vi vill vara en del av lösningen tillsammans med våra partivänner i Regionen.
Vi behöver nu vara konstruktiva och lösningsfokuserade och inte bara sätta hälarna i marken och ha som inställning att säga nej. För vi måste vara medvetna om att något behöver göras för att komma till rätta med den ekonomiska situation som just nu råder på grund av inflation.
Det är tillsammans vi hittar lösningarna!

Magnus Storm
Ordförande Centerpartiet i Lindesbergs kommun