Fler härbergesplatser skapas under vintermånaderna

När det är som kallast under vintern räcker inte platserna på natthärbärget Gnistan till därför går Örebro kommun in och köper fyra stycken extra platser fram till 31 mars 2017. Antalet platser ökar från från 10 till 14 stycken.

– Det känns riktigt bra att vi har möjlighet att lyssna in behovet och få till en lösning för att hjälpa de mest utsatta i samhället. Ingen ska behöva sova utomhus när det är som kallast, säger Per-Åke Sörman (C) ordförande i programnämnd Social välfärd

Tilläggsavtalet som görs med Frälsningsarmén, som driver härbärget Gnistan, bygger på att en stödboendeplats tillfälligt försvinner och fyra härbärgesplatser läggs till fram till den 31 mars 2017.

 – För de människor som berörs är det av yttersta vikt att det finns fler härbärgesplatser. Det vi måste arbeta med framåt är att hitta en mer långsiktig lösning, istället för tillfälliga avtal, säger Fisun Yavas (S) vice ordförande i programnämnd Social välfärd


Utöver sovplatsen på härbärget ingår även lättare kvällsmål och frukost.

– Omfattningen för antalet platser sker i dialog med Frälsningsarmén för att antalet platser ska motsvara det behov som finns i Örebro vintertid, säger Sara Maxe (KD) presiedieledamot i programnämnd Social välfärd


För mer information:

Per-Åke Sörman (C): 076-5511106
Fisun Yavas (S): 076-5514862
Sara Maxe (KD): 070-2457371