Samordningen av gatuarbeten förbättras

Örebro kommun kommer framöver att samordna gatuarbetena bättre. Tidigare har samordningen brustit och samma gata har därför grävts upp flera gånger. Den nya strategin kring gatuarbeten innebär bland annat ökad takt på asfaltering efter uppgrävningar, bättre skyltning vid pågående grävarbeten och smidigare information till örebroarna.

 Samordningen av gatuarbeten i Örebro har under 2016 varit bristfällig. Konsekvensen av det har varit att samma gata varit avstängd i omgångar. Detta har berott på att ledningar för el, värme, vatten och avlopp har behövts bytas ut samtidigt som förändringar krävs för ett växande Örebro. Framöver ska detta skapa mindre problem för örebroarna, när samordningen förbättras av grävjobb, oavsett om de gäller ledningar för el, värme, vatten och avlopp eller ombyggnad av gator. 

  • Vi är medvetna om att det inte fungerat tillräckligt bra under 2016. Vi har därför infört ett system för samordning så det blir bättre ordning. Strategin innehåller konkreta och skarpa förslag för att minska de problem som uppstår vid gatuarbeten. Vi har redan börjat säga nej till grävningar som inte är tillräckligt samordnade och kommer bli ännu tuffare framöver, säger Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.
     
  • En viktig del av strategin är kommunikationen med örebroarna. Vi har redan påbörjat arbetet med att förbättra skyltningen vid grävarbeten, men mer ska göras. Vi kommer under 2017 presentera en webblösning för gatuarbetena där alla kommer att kunna se vilka gator som är tillfälligt avstängda och vilka grävarbeten som är planerade framöver, säger Charlotte Edberger-Jangdin (C), ordförande i Tekniska nämnden.

 Tidigare har Örebros gator nästan uteslutande schaktats eller grävts upp när olika åtgärder genomförts. Nu prövas nya metoder: EON kommer exempelvis att borra när nya ledningar ska läggas i Universitetsallén. Borrning innebär att mindre delar av gatorna behöver stängas av och framkomligheten ökar för örebroarna.

Sedan i höstas är NCC och Örebro kommun överens om avtalet och takten på återställningar har ökats. För att ytterligare snabba på återställningsarbeten har ett ökat ansvar lagts på den som har behov av grävarbetena, som i högre grad själva får beställa arbetet. 

För mer information:
Björn Sundin (S): 070- 555 41 51
Charlotte Edberger-Jangdin (C): 070-603 32 65