Örebro kommun slår rekord i bostadsbyggande

Örebro kommun har slagit ett nytt rekord. Under 2016 byggde Örebro kommun över 2000 nya bostäder. Det är nästan 900 fler än 2015. Örebro fortsätter bygga mest i landet per invånare, jämfört med stora kommuner.

 

I Örebro kommun har det i omgångar byggts mycket bostäder. Exempelvis när miljonprogrammen byggdes på 1960- och 1970-talen och under 1992 inför Bomässan då vi byggde ungefär 1500 bostäder i Ladugårdsängen. Vi har nu slagit det rekordet. Under 2016 byggdes 2071 bostäder i Örebro kommun.

  • Det är fantastiska nyheter. Det är otroligt kul att vi slagit rekord, den höga byggnadstakten beror främst på att människor vill bo och leva i Örebro, att det finns ett behov av nya bostäder. Sen har vi fantastiska medarbetare på Stadsbyggnadskontoret som förtjänar en eloge för resultatet, säger Björn Sundin (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.
  • Det är glädjande att vara en del av Örebros enorma utveckling i samhällsbyggnad. Byggnadssiffrorna visar att vår Örebromodell för byggande fungerar väldigt bra, säger Hannah Ljung (C) vice-ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

  • Att människor väljer att leva och bo i Örebro är roligt. Det känns bra att vi lyckas hålla den höga byggtakt som krävts av marknaden, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

 

Örebro kommuns stadsbyggnadskontor har jobbat hårt för att uppnå resultatet och för att komma ikapp de år då det byggdes för lite. Örebro är en attraktiv stad och tack vare bra marknadsföring av Örebro väljer många att investera i vår bostadsmarknad. Den byggnadstakt vi hållit under 2016 är unik och vi kommer inte att bygga lika mycket de kommande åren eftersom att efterfrågan av nybyggnation kommer minska.

 

Den stora utmaningen som återstår för Örebro kommun är att minska den bostadsbrist bland dem som inte har råd att efterfråga nybyggda lägenheter. En metod för hur det ska gå till kommer presenteras under våren.


 

För mer information:
Björn Sundin (S) 070- 555 41 51
Hannah Ljung (C) 070-294 01 31
Ingalill Bergensten (KD) 070-588 50 23