Så klarar vi av utbyggnaden av välfärden

Örebro växer och vi blir allt fler som vill bo i vår kommun. Det är positivt, men innebär också utmaningar. Det innebär att samhället ständigt måste matcha den växande befolkningen med ett ökat bostadsbyggande. Det gäller även behovet av bostäder för människor med funktionsnedsättningar och behov av stöd enligt LSS.

Vi behöver bygga fler gruppbostäder i framtiden än vad som tidigare gjorts. De kommunala resurserna ökar inte i samma takt som allt fler medborgare är i behov av välfärdsinsatser. Det gör att vi måste använda skattemedlen klokt och försöka göra mer för mindre. Det är en svår, men inte omöjlig ekvation.
I våras gav vi politiker inom programnämnd Social välfärd ett uppdrag till förvaltningen om att ta fram en standardmodell för nyproduktion av gruppbostäder. Förvaltningen har nu tillsammans med Öbo tagit fram en modell som medför att vi halverar kommunens investeringskostnader från 28 miljoner per gruppbostad, till att de numera kostar omkring 15 miljoner kronor.

De nya bostäderna har lika hög standard och ger samma goda förutsättningar till god arbetsmiljö som de dyrare. Kostnadsminskningen beror framförallt på att vi bygger flera gruppbostäder inom en viss tidsperiod, utgår ifrån samma modell och vi gör det tillsammans med andra kommuner. Därtill har dialogen med Öbo om kostnadstak för byggprojekten förbättrats.
Förutom att Örebro kommun minskar kostnaderna för byggnationen så minskar vi även hyreskostnaderna för hyresgästerna. Standardmodellen blir därför en viktig pusselbit för att skynda på processen för att minska den kö som Örebro har i dag och för att de personer som ska bo också har råd att flytta in.

Just nu pågår planeringen för fem nya gruppbostäder. Under 2021 beräknas tre gruppbostäder stå klara för inflytt; två i Glanshammar och en i Gällersta-Gryt. År 2022 beräknas två gruppbostäder i Brickebacken och Vintrosa vara färdiga.
Parallellt med detta arbete har förvaltningen i uppdrag att upphandla platser från privata aktörer som har etablerat sig i kommunen. Det ska ske på ett ekonomiskt effektivt sätt, men syfta till att kön ytterligare betas av så att människor i behov av en gruppbostad snabbt kan erbjudas en.
Arbetet för att kunna få fram fler bostäder handlar så klart inte enbart om att bygga mer eller billigare. För att kunna få bra verksamheter måste vi prioritera resurser till mer personal och om vi bygger klokt blir detta ännu lättare. Vårt mål är att den som är i behov av en gruppbostad ska få en bra bostad snabbt. Standardmodellen gör att vi kan pressa priserna och få ner kostnaderna och därmed bygga mer, billigare. Så värnar vi örebroarnas skattemedel och utvecklar välfärden samtidigt.

John Johansson Socialdemokraterna, ordförande

Anna Andersson Kristdemokraterna, vice ordförande

Annika Tholster Centerpartiet, presidieledamot Programnämnd Social välfärd