Programnämnd samhällsbyggnad satsar 3,5 miljoner kronor på trygghetsskapande belysningsåtgärder i stadskärnan.

Tidigare i veckan presenterade kommunledningen en satsning på trygghetsskapande åtgärder mot bland annat brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete för ungdomar. Genom en ombudgetering kan nu ytterligare 3,5 miljoner kronor användas för trygghetsskapande belysningsåtgärder.

De belysningsåtgärder som vi framförallt tittar på är ny belysning vid Hamnbron, belysning vid Svartån, vid Rudbecksgatan och träbron vid Villa Strömpis.

- Vi lyssnar på våra medborgare, detta är belysningsåtgärder vi prioriterat efter inkomna händelser och kommentarer vid trygghetsvandringar och vi ser att det kommer göra en stor påverkan för ökad trygghet i vår stadskärna, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Övriga åtgärder för att skapa trygga mötesplatser på platser som behöver fler människor i rörelse är att hitta så kallade hotspots där händelser rapporterats och otrygga platser för att se vilka åtgärder som kan behövas där