Kandidater till kummunfullmäktige 2018

1. Per-Åke Sörman

Ålder: 42 år

Kommunalråd, Centerpartiet Örebro kommun.

Fått partiet med modersmjölken via uppväxten på familjens lantgård. Förtroendevald sedan valet 2002 och kommunalråd sen hösten 2016.

Hjärtefrågor: Egen makt, friskvård, kreativ landsbygd och pulserande attraherande. Valet 2018 kommer handla mycket om värderingar och bemötande, verkligen visa på vilka vi är till för, medborgarna i Örebro kommun.

 

 

 

2. Linda Larsson

Ålder: Vid valet har jag fyllt 38 år.

Matematik- och NO-lärare.

Att säga att jag blev centerpartist vid 28 vore sanning med modifikation. Eftersom ena halvan av min släkt är eller har varit bönder, några också aktiva centerpartister, så har diskussionerna kring böndernas situation, jord – och skogsbruk alltid varit aktuell. Jag blev aktiv centerpartist när jag flyttade till Örebro 2009. Hade blivit medlem i partiet redan 2008 när jag bodde i Stockholm men när jag bytte stad så fick jag ganska snabbt frågan om jag ville engagera mig på riktigt, sitta i en nämnd. För mig var svaret enkelt, självklart ville jag det. Då som ersättare i Byggnadsnämnden i Örebro men intresset ökade och idag är jag redo för mer och större uppdrag.

Hjärtefrågor: Mina största hjärtefrågor är egentligen ”hur” och ”varför”, då jag alltid sökt efter att veta så mycket som möjligt, eller att kunna förklara saker på ett så tydligt och pedagogiskt sätt som går. Nu vet jag att dessa inte är politiska hjärtefrågor men dessa frågor fick mig att bli lärare och hänger tätt samman med vad jag drivs av som politiker. Mina politiska hjärtefrågor handlar i stort om hållbar stadsutveckling och en hållbar skola. Hur vi skapar en kommun för alla, där alla har samma förutsättningar oavsett var du bor i kommunen? Och hur skapar vi en hållbar skola idag när varningssignaler skickas ut via media dagligen och jag som lärare i årskurs 9 ser att elever som har mer än ett nationellt prov i veckan under vårterminen tror att livet är slut ifall man inte klarar dem?

3. Seydou Bahngoura

Ålder: 56 år

Kommunpolitiker sedan 2002.

För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi en bättre stad att leva i. Jag jobbar för och kommer att försätta jobba för innaförskap i hela Örebro kommun. Där ett jämlikt samhälle som ger dig samma möjlighet oavsett vem du är.

Jag är inte åt höger, och inte åt vänster jag är: FRAMÅT!

 

 

 

 

4. Gunhild Wallin

Årlder: 68 år

Pensionerad barnmorska

Sedan 1985 har jag haft många olika uppdrag för Centerpartiet i kommunen. Idag är jag ordförande för Vård- och omsorgsnämnd väster och ersättare i Programnämnd social välfärd.

Hjärtefrågor: Äldrefrågor, landsbygdsfrågor och funktionshinderfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

5. Anders Olsson

Ålder: 50 låååånga år.

Kanslisamordnare på partiets rådhuskansli och kretsordförande, m.m.

Gick med i Centerpartiet när det gick som sämst för partiet, 2012-2013 ungefär, då jag kände att det var meningslöst att gå och vara arg och inte göra något.

Hjärtefrågor: För mig är makten nära människan viktig, närodlad egenmakt! Jag blir fruktansvärt arg när människor drabbas av myndighetsmissbruk, onödigt fyrkantiga regelverk och tjänstemannaaktivism.

 

 

 

 

 

 

6. Elisabeth Malmqvist

Ålder: 32 år

Politisk sekreterare.

Jag blev centerpartist för att jag i partiet kände igen min egen syn på världen: Människovärdet och individens frihet i centrum – utifrån planetens förutsättningar. Jag har varit aktiv i Centerpartiet sedan 2008 och har under denna tid haft förmånen att jobba med politik på heltid i olika former. I valet 2018 kandiderar jag både till riksdagen och till kommunfullmäktige, för att kunna bidra ännu mer med en hållbar och närodlad politik i framtiden.

Hjärtefrågor: Miljöfrågor och sociala frågor. Jag vill jobba för att stärka det förebyggande arbetet i samhället och därmed den psykiska hälsan. Resultat i klimatarbetet och övriga miljöfrågor är för mig avgörande för alla framtidsfrågor och något som engagerar mig enormt.

 

  

7. Abdulrahman (Abbe) Ibrahim Muhammed

Ålder: 27 år (fyller 28 år 9/7)

Fritidsledare och jobbar som handledare för ensamkommande barn och unga.

Jag blev medlem i Centerpartiet sep. 2016 och har varit aktiv sedan dess. En av många anledningar till varför jag gick med i Centerpartiet var för att jag insåg vilken human politik vi har och tron på att varje människa rätt och förmåga att forma sina egna liv och därav att makten ska ligga så nära människor så möjligt. Jag har tagit på mig en del uppdrag såsom ledamot i vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden och ledamot i kretsstyrelsen med uppdrag som kassör och ansvarig för mångfaldsfrågor.

Hjärtefrågor: Brinner för integrations-, arbetsmarknad och trygghetsfrågor. 

 

 

 

 

 

8. Jimmy Nordengren

Ålder: 39

Rektor.

Blev medlem i partiet 2006, jag fick höra att jag borde engagera mig än att bara gnälla. Sagt och gjort nu är det 2018 och jag kämpar fortfarande för att förändra. Har dock varit centerpartist mycket längre än så. Jag tycker det är det enda partiet som har fokus på människans egenvärde och individens frihet.

Hjärtefrågor: Jag vill att alla barn ska få gå i en kvalitativ skola, där de får den stöttning och hjälp som behövs för att nå sitt yttersta. Goda försättningar tidigt i livet kommer göra vår stad ännu bättre.

Människans egenmakt är grunden för skapa en frisk, välmående och trygg befolkning. Att ha makt över sitt eget liv är för mig superviktigt! Inte bara för att skapa en god livskvalitet, men även för att du oftast är du själv som har bäst koll på vad som faktiskt är bäst för dig. Därför måste DU kunna välja hur just du vill leva ditt liv!

 

9. Annika Tholster

Ålder: 51 år

Arbetar som socionom/skolkurator på en 4-9 skola.

Jag har alltid arbetat med ungdomar och har alltid intresserat mig för förebyggande arbete, så inför förra valet blev jag introducerad för centerpartiet som verkade tycka och resonera som jag gjorde. Jag började med att vara ersättare i en skolnämnd och fortsatte därefter till att bli ordinarie i vuxam. Nu är jag 1:e vice ordförande i fritidsnämnden vilket är fantastiskt kul.

Mina hjärtefrågor är många men som en gemensam ingång och som en grund kan jag säga att jag bryr mig om hur människor har det. Jag tänker att det handlar om att du som människor oavsett kön, ålder eller vem du än är mår bra av att känna att du finns med i ett sammanhang, att du känner meningsfullhet i ditt liv, att ditt liv är begripligt och hanterbart. En annan viktig fråga är att vi ska jobba för att barn och unga ska få växa upp i ett samhälle fritt från våld och kränkande behandling. Detta görs bäst genom att arbeta fram samverkas strukturer mellan skola, polis, föreningsliv, vårdnadshavare och socialtjänst, där evidensen visat oss var och hur vi kan samverka, så att vi får störst utväxling. En sista sak jag håller när hjärtat är också att jag tror att människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar man har. 

 

10. Maria Comstedth

Ålder: 50 år

Egenföretagare och arbetar som affärsutvecklare, projektledare och föreläser i ämnen som bemötande, värdskap, turism och kommunikation.

Har under de senaste åren suttit som ersättare i gymnasienämnden, ledamot i etiska rådet för regionen och är sekreterare i kretsstyrelsen för Örebro.

Jag brinner för frågor som rör entreprenörskap, miljö, integration och människors, i synnerhet unga vuxnas, välmående.

 

 


 

 

 

11. Börje Gustafsson

Ålder: 81 år.

Medlem sedan 1952 och aktiv Centerpartist i 66 år. Har en bakgrund som polis, trafikkonsulent och säljare. Många förtroendeuppdrag i Örebropolitiken under åren. Nu ledamot i Vård- och Omsorg öster. Stort engagemang i Svenska kyrkan på alla nivåer liksom i SPF Seniorerna. 6 år som förbundsstyrelseledanot och 12 år som ordf. i Glanshammarsavdelningen.

Intresserad av mycket men nu prioriterar jag äldrefrågor.

 

 

 

  

 

12. Xerxes Åkerfeldt

Ålder: 20 år

Juriststudent vid Örebro Universitet.

Jag har varit aktiv i centerrörelsen sedan strax efter valet 2014 då jag gick med i CUF (Centerpartiets Ungdomsförbund). Jag engagerade mig i centerrörelsen när jag förstod att centerpartiet var det enda parti som med sin politik värnar om både miljön, individen och utvecklingen. Idag är jag ordförande för CUF Örebro och är aktiv i moderpartiet på både krets och distriktsnivå. Jag är säker på att alla människor, oavsett bakgrund, med rätt drivkraft och med rätt förutsättningar kan bygga en anständig tillvaro. För mig är det viktigt att individen får möjlighet att påverka sitt eget liv.

En av grundförutsättningarna för detta är utbildning i olika former och på olika nivåer. Det är därför utbildningsfrågorna är extra viktiga för mig, jag vill se ett Örebro som utvecklas med starka grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet.

 

 

13. Emilia Molin

Valombudsman/politisk sekreterare Region Örebro Län.

Jämställdhet och diskriminering, kultur och miljö är frågor jag brinner för.

Jag vill arbeta för att Örebro kommun ska vara välkomnade för alla människor oavsett kön, etnicitet och religion, det ska skapas möjligheter för alla att växa i vår kommun.

Det ska finnas ett brett utbud av olika kulturarrangemang och upplevelser för alla åldrar. Miljöfrågorna är jätteviktiga för vår framtid och hur vi utvecklar för kommande generationer, självförsörjande och närodlat kommer vara nyckeln till framgång. 

 

 

 

 

 

 

15. Alexandra Royal

Ålder: 40 år

Folkhögskollärare.

Jag vill arbeta för varje människas rätt till sitt språk och sin kultur. Som döv vet jag hur det är att inte höra till majoriteten i samhället och därför har jag en större förståelse för människor i minoritet oavsett anledning (språk, kultur, sexuell läggning, tro, etnicitet, funktionsvariation osv). Man väljer inte sitt funktionshinder och man väljer inte att vara utanför – därför behöver vi se till att använda varandras kunskaper och den kompetens som faktiskt finns bland oss. Jag vill vara med och se till att alla medborgare i vår stad känner egenmakt över sitt liv, för att exempelvis få leva ett teckenspråkigt liv i ett hörande samhälle.

Behovet av och rätten till teckenspråket finns genom livets alla skeenden och därför behöver döva och hörande varandra för att göra arbetet för målgruppen mer framgångsrikt.

Kultur tycker jag är en förutsättning för vår demokrati och ett utmärkt verktyg för attitydförändringar och nödvändiga möten mellan människor – vi behöver alla ett sammanhang för att känna att vi lever och behövs.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige av två skäl; dels för jag tror att jag kan bidra med kunskaper och erfarenheter från ett annat perspektiv och dels för att jag vill bidra till att öka mångfalden i styret av Örebro kommun. Framåt, Örebro!

  

18. Charlotte Edberger Jangdin

Ålder: 55 år

Lärare.

Jag vill ha mer medmänsklighet och mindre främlingsfientlighet.

Ny grön miljöteknik ger oss möjlighet att ta vårt klimatansvar och komma framåt i miljöpolitiken.

Det måste finnas en nära och tillgänglig vård när du behöver den.

 

 

 

 

19. Jessika Edetun Falk

Ålder: 51 år

Pensionär/Hälsoinspiratör/Kreatör

Jag blev medlem i Centerpartiet 2014 för att de motsvarade de högt ställda krav som jag hade på vad ett parti kan erbjuda i de frågor som jag brinner för men även klimatfrågor, skola vård och omsorg. Centerpartiet ställde snabbt upp med hjälp till mig som medlem och hur jag på bästa och snabbaste väg kunde börja att engagera mig! Jag har suttit som ledamot i Nämnden för Funktionshindrade men sitter numera som ersättare i Förskolenämnden, inte illa att ha suttit med i två nämnder på en manadatperiod!

Mina hjärtefrågor är Funktionshinderfrågor, arbetsmarknad och valfrihet till ett självständigt liv där närproducerad mat, god hälsa, trygghet står i Centrum!

Jag vill hjälpa människor att bli ännu bättre! Min dröm är att alla människor med funktionsvariationer skall få hjälp att utvecklas att bli sitt bästa jag.

Människor med funktionsvariation ska känna trygghet, fria från trakasserier och utanförskap och ha tillgång till god och närproducerad mat. Många med funktionsvariationer upplever att de har sämre hälsa(fysiskt och psykiskt), sämre möjligheter att påverka sina val av mat på grund av sämre ekonomiska medel. Människor med funktionsvariationer känner sig ofta exkluderade i arbetsliv, föreningsliv för att tillgängligheten för alla inte är tillräckligt utvecklad för alla-Design for All.

Att människor med funktionsvariationer blir inkluderade på arbetsmarknaden med rätt stöd och matchning, att människor blir en del av samhället där funktionsvariationer inte är en belastning utan en tillgång!

 

24. Ingvar Bilock

Bor i Gällersta med fru och har 3 utflugna barn och inte minst 4 barnbarn.

Jag är pensionär sedan drygt ett år men driver fortfarande ett ekologiskt lantbruk med lite djurhållning.

Mina stora intressen är natur och akvarellmålning, fungerar dessutom bra i kombinationmed varandra.

Sitter med i Örebro kommuns kulturnämnd, vilket passar mej väldigt bra, eftersom kulturfrågor är viktiga. Andra frågor som jag tycker är mycket väsentliga är miljö och landsbygdsfrågor.

 

 

 

 

33. Fehret Hatic

Ålder: 49 år i augusti.

Busschaufför.

Fritidsintresse är att promenera med hunden, stort intresse för hästar samt trav och älskar att besöka sommarhuset i Lyrestad. Jag har även ett stort intresse för fiske.

De frågor jag tar upp är: vård och omsorg samt miljö.

 

 

 

 

 

 

 

41. Tina Fingal Swens

Ålder: 41 år

Socionom/verksamhetsansvarig

Jag har varit aktiv i Centerpartiet i 4 år men har engagerat mig mer på senare tid.

De frågor jag brinner mest för är följande:

Ett samhälle präglat av tolerans och öppenhet, där människor känner sig lyssnade på, tagna på allvar och ges möjlighet att påverka sitt eget liv och sin vardag. Genom känsla av delaktighet och inflytande motverkar vi oro och ökar tryggheten och framtidstron.

En flexibel och anpassad arbetsmarknad till för alla, med större möjlighet för mindre arbetsgivare att anställa.

Frågor som rör samverkan, förebyggande arbete och folkhälsoarbete för att främja både psykisk och somatisk hälsa.

Föreningsliv och civilsamhälle och det enorma välfärdsarbete som utförs där - både direkt och indirekt i allt från små föreningar till stora organisationer.

Bostadsfrågor; inträde på bostadsmarknaden, hemlöshetsfrågor och vräkningsförebyggande arbete.

Ett realistiskt miljö- och klimatarbete som gör att jag vågar längta efter framtida barnbarn.

 

45. Jan Jorsäter

IT-Tekniker

Hjärtefrågor: Småföretagande och lokal handel är viktiga. Alla människor kan påverka genom de val de gör när de konsumerar. Konsumera lokalt så bygger du möjligheter för din hembygd att fortsätta leva och möjlighet för jobb och service att finnas kvar.

Idrottsrörelsen har en viktig funktion i samhället. Idrottsrörelsen skapar möjligheter till välmående, integration, jämlikhet och engagemang i hembygden. Idrottsrörelsen skapar ledare och lär ut demokrati. Mer resurser till Idrott och rörelse i skolan är viktigt för mig.

Jag brinner för skyttesporten, en av världens största sporter, där jag är engagerad både i styrelser och representerat Sverige i landslaget. Skyttesporten är en viktig del som frivillig försvarsorganisation och naturvård genom jakt och viltvård.

Effektiv sjukvård där man snabbt får hjälp av en läkare som känner sina patienter. Man måste få känna förtroende för vården när man behöver vård.