Mångfaldssatsning för centerpartiets valprogram

För att så många som möjligt ska kunna ta del av Centerpartiets politik är det från och med idag möjligt att välja att läsa, lyssna eller se en teckenspråkig version av vårt valprogram.

— Centerpartiet arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig delaktiga. Vi vill verka för inkluderande och stärka människors möjlighet att delta i samhället på lika villkor trots olika förutsättningar. Det som hände under onsdagens sista timme i kommunfullmäktige, att tolkarna lämnade den pågående debatten, är ett exempel som inte får upprepas. Vi kommer markera detta skarpt och arbeta för deltagande på lika villkor. säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.

Vi vill vara lättlästa!

Överlag föredrar alla olika sätt att ta till sig information, därför vill vi skapa förutsättningar för just dig att ta del av vår politik. Vi vill med denna satsning möjliggöra för att de med exempelvis hörselnedsättning eller lässvårigheter ska kunna ta del av vår politik.

Centerpartiet vill att vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför måste alla få rätt förutsättningar för att kunna utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

— Örebro ska vara vi – inte vi och dom! Alla människor fyller en funktion i vårt samhälle. Kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller religion ska aldrig påverka dina möjligheter till makt över ditt eget liv, säger Anders Olsson, kretsordförande Centerpartiet Örebro.

 

Se filmerna här nedan!

Introduktion

Arbetsliv

Miljöansvar och Grön Tillväxt

Hela Örebro Kommun

Mångfald

Skola

Trygghet i Hela Kommunen

Nära Äldreomsorg